Podporili sme detské očné centrum

Podporená ogranizácia: Očné centrum UVEA Mediklinik, Martin
Príspevok: 18-tisíc eur
Aktivita: Vybudovanie detského kútika na klinike a zakúpenie prístrojového vybavenia pre centrum zrakových cvičení v detskom očnom centre.