Záchranári sa budú školiť v špičkovom tréningovom centre

Podporená ogranizácia: Záchranná zdravotná služba ZaMED, Komárno
Príspevok: 20-tisíc eur
Aktivita: V Komárne majú najmodernejšie centrum pre záchranárov

Na Slovensku vybudovali špičkové tréningové centrum v priestoroch bývalého krytu civilnej ochrany. Záchranári v ňom pravidelne absolvujú nácviky zásahov, aby boli pri skutočnej záchrane pacientov čo najlepšie pripravení.

Posádky záchrannej zdravotnej služby sa pri zásahu často ocitnú na neobvyklých miestach. Dostávajú sa do zložitých situácií, v stiesnených priestoroch so zlým osvetlením, v zlom počasí či v hluku. Novootvorené tréningové centrum pre záchranárov ich má pripraviť na to, aby si aj v takýchto vypätých situáciách poradili a záchranu zvládli čo najlepšie.

Prestavali vojenský kryt

Stredisko, ktoré na Slovensku nemá obdobu, slávnostne otvorili v Komárne. Záchranná zdravotná služba ZaMED ho za rok vybodovala v priestoroch bývalého krytu civilnej ochrany. Dôvera na jeho vznik prispela sumou 20-tisíc eur.

Tréningové centrum tvorí viacero miestností a každá slúži svojmu špecifickému účelu. Hlavná pripomína vypočúvaciu miestnosť. Je vybavená špeciálnym osvetlením, ktoré simuluje reálne podmienky napríklad na diskotéke. Celá miestnosť je pod kamerovým systémom a má k dispozícii najmodernejšiu tréningovú techniku a zdravotnícky materiál, ktorý používajú záchranári na skutočných výjazdoch.

Inštruktori sledujú priebeh záchrany cez veľké jednosmerne priehľadné okná, môžu dávať účastníkom tréningu inštrukcie, meniť priebeh zásahu a tak ich pripravovať aj na neočakávané zmeny, ktoré v teréne často nastávajú.
Súčasťou tréningu je aj nácvik zásahu v obmedzených priestoroch, v ktorých je záchrana pre stiesnené podmienky často komplikovaná. V tréningovom centre nechýba reálne zariadená komora, kúpeľňa či cela predbežného zadržania.

Na vychytávky prispela Dôvera

Dôležitou súčasťou tréningu je práca s rôznymi simulátormi. Simulátor defibrilátora je vernou kópiou toho skutočného, ktorý záchranári používajú každý deň v teréne. Dajú sa na ňom nastaviť životné funkcie pacienta tak, ako je potrebné pre danú situáciu.
Resuscitačná figurína má reálnu veľkosť dospelej osoby a je na nej možné vykonať celkové vyšetrenie pacienta, zaistiť dýchacie cesty, vyšetriť zrenice, prítomnosť pulzu a taktiež vie objektívne vyhodnocovať kvalitu resuscitácie, ktorú účastník tréningu vykonal. Tieto pomôcky pomohla financovať zdravotná poisťovňa Dôvera.

Komarno_WEB-31.jpg

„V slovenskom zdravotníctve nie sme zvyknutí na pozitívne správy. Preto som nesmierne hrdý, že sa aj vďaka Dôvere podarilo otvoriť moderné tréningové centrum na špičkovej úrovni. Verím, že bude obrovským prínosom pre záchranárov, ale aj pre samotných pacientov, ktorí sú v ťažkých chvíľach na ich záchranu odkázaní,“ povedal pri odovzdaní Marian Faktor, riaditeľ pre vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Dôvery.

Počas tréningu záchranárov zaznamenávajú kamery a po ňom každý účastník konzultuje svoje postupy pri záchrane s inštruktorom, ktorý zhodnotí, či bol postup správny, upozorní na nedostatky. Zdravotníci si tak do skutočných výjazdov odnesú cennú spätnú väzbu. 

Komarno_WEB-48.jpg

ZaMED plánuje svoje tréningové centrum v najbližších rokoch rozšíriť aj o ďalšie unikátne priestory. V dohľadnom ćase pribudne miestnosť, ktorá bude vernou kópiou interiéru sanitky a v príprave je aj miestnosť, kde bude možné nasimulovať nepriaznivé počasie.
Momentálne je tréningové centrum k dispozícii zdravotníckym záchranárom, hasičom či policajným zložkám z celého Slovenska. V roku 2023 ho plánujú sprístupniť aj širokej verejnosti na zážitkové záchranárske kurzy.