Najčastejšie otázky

 • Môžem požiadať o grant, ak som už bol v minulosti podporený?

  Áno, môžete. Pri veľkom počte žiadosti však tento fakt zohľadníme.

 • Koľko poistencov finančne podporíte v jednom kole?

  Presný počet podporených žiadostí v aktuálnom kole nikdy nevieme presne určiť. Závisí to od mnohých faktorov. Najmä od toho o akú sumu nás poistenci žiadajú, koľko žiadateľov sa do programu zapojí a s akými diagnózami.
 • Koľko maximálne prispejete jednému žiadateľovi?

  Pri podávaní žiadosti nie je daný finančný strop, o ktorý môže náš poistenec žiadať. Každá diagnóza či liečba si vyžaduje odlišné náklady. Reálnosť sumy, ktorú žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie, však posúdi odborník z oblasti medicíny a farmácie.

 • O čo všetko môžem požiadať v grantovom programe?

  Finančný príspevok poskytneme vybraným žiadateľom na liečbu, ktorá nie je hradená zo zdravotného poistenia a povedie k zlepšeniu zdravotného stavu alebo riešeniu zdravotného problému. Ide napríklad o:

  • absolvovanie rehabilitácie a rekonvalescencie po úrazoch alebo pre hendikepovaných;
  • zakúpenie zdravotnej pomôcky alebo lieku, za ktoré si pacient sám platí alebo naň dopláca;
  • absolvovanie operácie alebo zákroku v zahraničí;
  • podstúpenie zákroku, ktoré vedie k zlepšeniu zdravotného stav,
  • zdravotnú starostlivosť pre chronicky chorých pacientov a iné.

 • Môžem si podať žiadosť len elektronicky?

  Žiadosť sa dá podať iba elektronicky v úvode tejto stránke, pretože transparentnosť celého projektu je pre nás kľúčová. Ak si neviete so žiadosťou poradiť, nemáte internet alebo potrebujete akúkoľvek pomoc, zastavte sa v niektorej z pobočiek Dôvery a ochotne vám pomôžeme žiadosť vyplniť.

 • Kedy sa dozviem, či ste ma finančne podporili?

  Celý grantový program Bojovníci za zdravie má svoj presný harmonogram. Dvakrát za rok vyhlásime termíny, v ktorých bude možné zaslať svoju žiadosť. Jarné kolo začína v priebehu apríla a jesenné v septembri. Presný termín sa záujemcovia dozvedia v predstihu na tejto stránke, ale aj prostredníctvom médií. Prihlasovanie trvá väčšinou mesiac. Následne pristúpime k posudzovaniu žiadostí a vyberieme tie, ktoré podporíme.

  Po finálnom výbere budeme podporených aj nepodporených žiadateľov kontaktovať cca do dvoch mesiacov od dátumu ukončenia prihlásenia. 

 • Môžu o finančný príspevok požiadať len poistenci Dôvery?

  Áno, grantový program je len pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera. Požiadať o príspevok pre svoje dieťa alebo zverenú osobu poistenú v Dôvere však môžete aj v prípade, ak nie ste naším poistencom.

Ak hľadáte odpoveď na akúkoľvek otázku týkajúcu sa projektu a nenašli ste ju v najčastejších otázkach, vyplňte tento kontaktný formulár.

Ďakujeme za váš záujem zapojiť sa do grantového programu Bojovníci za zdravie. Podávanie žiadostí prebiehalo v termíne od 5. apríla do 7. mája. Momentálne hodnotíme prijaté žiadosti. O spustení nového kola grantového programu vás budeme informovať na tejto stránke.