Najčastejšie otázky

 • Môžem požiadať o grant, ak som už bol v minulosti podporený?

  Áno, môžete. Pri veľkom počte žiadosti však tento fakt zohľadníme.

 • Koľko poistencov finančne podporíte v jednom kole?

  V prvom kole to bolo 118 žiadateľov. Presný počet podporených žiadostí v aktuálnom kole nikdy nevieme presne určiť. Závisí to od mnohých faktorov. Najmä od toho o akú sumu nás poistenci žiadajú, koľko žiadateľov sa do programu zapojí a a akými diagnózami.
 • Koľko maximálne prispejete jednému žiadateľovi?

  Pri podávaní žiadosti nie je daný finančný strop, o ktorý môže náš poistenec žiadať. Každá diagnóza či liečba si vyžaduje odlišné náklady. Reálnosť sumy, ktorú žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie, však posúdi odborník z oblasti medicíny a farmácie.

 • O čo všetko môžem požiadať v grantovom programe?

  Finančný príspevok poskytneme vybraným žiadateľom na liečbu, ktorá nie je hradená zo zdravotného poistenia a povedie k zlepšeniu zdravotného stavu alebo riešeniu zdravotného problému. Ide napríklad o:

  • absolvovanie rehabilitácie a rekonvalescencie po úrazoch alebo pre hendikepovaných;
  • zakúpenie zdravotnej pomôcky alebo lieku, za ktoré si pacient sám platí alebo naň dopláca;
  • absolvovanie operácie alebo zákroku v zahraničí;
  • podstúpenie zákroku, ktoré vedie k zlepšeniu zdravotného stav,
  • zdravotnú starostlivosť pre chronicky chorých pacientov a iné.

 • Môžem si podať žiadosť len elektronicky?

  Áno, pretože transparentnosť celého projektu je pre nás kľúčová. Ak si neviete so žiadosťou poradiť, nemáte internet alebo potrebujete akúkoľvek pomoc, zastavte sa v niektorej z pobočiek Dôvery a ochotne vám pomôžeme žiadosť vyplniť.

 • Kedy sa dozviem, či ste ma finančne podporili?

  Celý grantový program Bojovníci za zdravie má svoj presný harmonogram. Dvakrát za rok vyhlásime termíny, v ktorých bude možné zaslať svoju žiadosť. Prihlasovanie trvá zväčša mesiac. Následne pristúpime k posudzovaniu žiadostí a vyberieme tie, ktoré podporíme. Presný harmonogram aktuálneho kola grantového programu je nasledovný:

  Prihlasovanie žiadostí: 02.09. - 04.10. 2016
  Hodnotenie žiadostí: 10.10. - 25.11. 2016
  Vyhlásenie výsledkov: 06.12. - 08.12. 2016
  Vyplatenie príspevkov: 09.12. 2016 - 20.01 20
  Realizácia žiadostí: 01.01. - 31.07. 2017

  Po finálnom výbere budeme podporených aj nepodporených žiadateľov kontaktovať.

 • Môžu o finančný príspevok požiadať len poistenci Dôvery?

  Áno, grantový program je len pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera. Požiadať o príspevok pre svoje dieťa alebo zverenú osobu poistenú v Dôvere však môžete aj v prípade, ak nie ste naším poistencom.

Ak hľadáte odpoveď na akúkoľvek otázku týkajúcu sa projektu a nenašli ste ju v najčastejších otázkach, vyplňte tento kontaktný formulár.

Výsledky 2. kola Bojovníkov za zdravie oznámime o