Najčastejšie otázky

 • Môžem požiadať o grant, ak som už bol v minulosti podporený?

  Áno, môžete. Pri veľkom počte žiadosti však tento fakt zohľadníme.

 • Koľko poistencov finančne podporíte v jednom kole?

  Presný počet podporených žiadostí v aktuálnom kole nikdy nevieme presne určiť. Závisí to od mnohých faktorov. Najmä od toho, o akú sumu nás poistenci žiadajú, koľko žiadateľov sa do programu zapojí a s akými diagnózami.
 • Koľko maximálne prispejete jednému žiadateľovi?

  Pri podávaní žiadosti nie je daný finančný strop, o ktorý môže náš poistenec žiadať. Každá diagnóza či liečba si vyžaduje odlišné náklady. Reálnosť sumy, ktorú žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie, však posúdi odborník z oblasti medicíny a farmácie.

 • Na stránke neviem nájsť žiadosť, ako sa mám prihlásiť?

  Grantový program Bojovníci za zdravie sa riadi svojom presným harmonogramom. Počas roka vyhlásime dve grantové kolá (na jar a na jeseň). Pri otvorení každého grantového kola zverejníme presný harmonogram s termínmi, v ktorých je možné podávať žiadosti. Ak nie je na stránke možnosť Požiadať o grant, podávanie žiadosti v tom čase nie je možné. Čoskoro zverejníme termín, v ktorom nás budete môcť o príspevok požiadať.

 • O čo všetko môžem požiadať v grantovom programe?

  Finančný príspevok poskytneme vybraným žiadateľom na liečbu, ktorá nie je hradená zo zdravotného poistenia a povedie k zlepšeniu zdravotného stavu alebo riešeniu zdravotného problému. Ide napríklad o:

  • absolvovanie rehabilitácie a rekonvalescencie po úrazoch alebo pre hendikepovaných;
  • zakúpenie zdravotnej pomôcky alebo lieku, za ktoré si pacient sám platí alebo naň dopláca;
  • absolvovanie operácie alebo zákroku v zahraničí;
  • podstúpenie zákroku, ktoré vedie k zlepšeniu zdravotného stav,
  • zdravotnú starostlivosť pre chronicky chorých pacientov a iné.

 • Môžem si podať žiadosť len elektronicky?

  Žiadosť sa dá podať iba elektronicky na tejto webovej stránke, pretože transparentnosť celého projektu je pre nás kľúčová. Ak si neviete so žiadosťou poradiť, nemáte internet alebo potrebujete akúkoľvek pomoc, zastavte sa v niektorej z pobočiek Dôvery a ochotne vám pomôžeme žiadosť vyplniť.

 • Ako a kedy sa dozviem, či ste ma finančne podporili?

  Celý grantový program Bojovníci za zdravie má svoj presný harmonogram. Dvakrát za rok vyhlásime termíny, v ktorých je možné vyplniť žiadosť o príspevok na tejto webovej stránke. Jesenné kolo tento rok spúšťame 2. septembra. Presný harmonogram aktuálneho kola sa dozviete na tejto stránke, ale aj prostredníctvom médií a na stránke www.dovera.sk. Prihlasovanie trvá väčšinou mesiac. Následne pristúpime k posudzovaniu žiadostí a vyberieme tie, ktoré finančne podporíme.

  Harmonogram jesenného kola:

  • Podávanie žiadostí a konzultácie: 2.9. - 6.10. 2020
  • Hodnotenie žiadostí: 7.10. - 30.11. 2020
  • Vyhlásenie výsledkov: 1.12. - 7.12. 2020
  • Vyplatenie grantov podporeným žiadateľom: 7.12. 2020- 31.1.2021
  • Realizácia žiadostí: 1.9. 2020 - 31.7.2021*

  * Príspevok na zdravotnú starostlivosť je možné získať aj spätne za už absolvovanú liečbu, ktorá prebehla v termíne od 1.9.2020.

  Po finálnom výbere budeme kontaktovať všetkých (podporených aj nepodporených žiadateľov) mailom alebo telefonicky.

 • Môžu o finančný príspevok požiadať len poistenci Dôvery?

  Áno, grantový program je len pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera. Požiadať o príspevok pre svoje dieťa alebo zverenú osobu poistenú v Dôvere však môžete aj v prípade, ak nie ste naším poistencom.

Ak hľadáte odpoveď na akúkoľvek otázku týkajúcu sa projektu a nenašli ste ju v najčastejších otázkach, vyplňte tento kontaktný formulár.

Jesenné kolo je uzavreté. Zoznam podporených žiadateľov oznámime na začiatku decembra.