O projekte

GRANTOVÝ PROGRAM BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE

Tento grantový program sme spustili so zámerom pomôcť poistencom Dôvery k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Poskytujeme im finančné príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada zo zdravotného poistenia.

S nápadom založiť grantový program, ktorý by pomohol našim poistencom aj nad rámec toho, čo nám stanovuje zákon, sme prišli v roku 2012. Zriadili sme Grantový program Dôvera, v rámci ktorého sme podporili viac ako 397 žiadateľov a prispeli financiami vo výške 444 518 eur. A zároveň sme zistili, že ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, je veľmi veľa. Šťastné tváre, zrealizované zákroky či operácie a nesmierna vďaka tých, ktorým sme pomohli, nás len utvrdili v myšlienke, že naša pomoc má zmysel.

Zdravotnícky systém na Slovensku je solidárny, ale aj prísne regulovaný zákonmi, ktoré presne stanovujú čo môžeme poistencovi z verejného zdravotného poistenia uhradiť. Je však mnoho liekov a zdravotných pomôcok, za ktoré si pacienti platia alebo doplácajú. Nepredvídateľných situácií a zdravotných diagnóz je veľa a na všetky verejné zdroje nestačia.

Pre koho je grant určený?

Môže to byť každý z nás. Či už ten, kto prišiel na svet s nejakým hendikepom, ten, kto začal bojovať po tom, čo ho prekvapila náhla choroba alebo mu cestu skrížil úraz či nešťastná náhoda. Každý z nás sa môže ocitnúť v podobnej situácii a vtedy bude musieť bojovať. Za seba, za zdravie, za život.

 • Každý poistenec Dôvery

  O grant môže požiadať každý poistenec Dôvery nad 18 rokov, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav. Grant môže využiť napríklad na:

  • absolvovanie zákroku / operácie
  • lieky a zdravotné pomôcky
  • rôzne ošetrenia či rehabilitácie

 • Zákonný zástupca poistenca Dôvery

  Za dieťa alebo hendikepovaného poistenca žiada o príspevok jeho zákonný zástupca. Grant môže využiť napríklad na:

  • absolvovanie zákroku / operácie
  • lieky a zdravotné pomôcky
  • rôzne ošetrenia či rehabilitácie

Ako prebieha schvaľovanie

Žiadosti všetkých bojovníkov zozbierame v stanovenom termíne a posúdime vo viacerých kolách tak, aby sme si boli istí, že sme vybrali tých, ktorí najviac potrebujú našu pomoc.

 • 1. Kolo

  Lekári a farmaceuti

  V prvom kole sa žiadosťami budú zaoberať odborníci v oblasti medicíny - lekári a farmaceuti. Každú žiadosť prečítajú a posúdia zdravotný stav nášho poistenca. Odporučia žiadosti, ktoré sa dostanú do druhého kola.

 • 2. Kolo

  Garanti

  V druhom kole žiadosti posúdia garanti z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí majú s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 20 rokov skúseností.

 • Vyhlásenie výsledkov

  Po hodnotení finálne vyberieme žiadateľov, ktorí od nás získajú grant a výsledky oznámime každému (podporenému aj nepodporenému) žiadateľovi e-mailom.

Výsledky 2. kola Bojovníkov za zdravie oznámime o