O projekte

GRANTOVÝ PROGRAM BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE

Grantový program sme spustili v roku 2012 so zámerom pomôcť poistencom Dôvery k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Za ten čas sme podporili viac ako 1200 žiadateľov a prispeli financiami vo výške takmer 1,5 milióna eur. Finančné príspevky poskytujeme na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré si žiadatelia musia hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada zo zdravotného poistenia, a teda ich svojím poistencom neprepláca žiadna zdravotná poisťovňa.

Zdravotnícky systém na Slovensku je solidárny, ale aj prísne regulovaný zákonmi, ktoré presne stanovujú, čo môžeme poistencovi z verejného zdravotného poistenia zaplatiť a čo už nie. Je však mnoho liekov, terapii a zdravotných pomôcok, ktoré pacientom pomáhajú, no z vlastných prostriedkov si ich dovoliť nemôžu. Zdravotných diagnóz je veľa a na všetky verejné zdroje nestačia. Preto sú tu Bojovníci za zdravie, unikátny projekt, ktorý už dlhé roky pomáha poistencom Dôvery.

Pre koho je grant určený?

Môže to byť každý z nás. Či už ten, kto prišiel na svet s nejakým hendikepom, ten, kto začal bojovať po tom, čo ho prekvapila náhla choroba alebo mu cestu skrížil úraz či nešťastná náhoda. Každý z nás sa môže ocitnúť v podobnej situácii a vtedy bude musieť bojovať. Za seba, za zdravie, za život, a pridať sa tak k bojovníkom  za zdravie.

 • Každý poistenec Dôvery

  O grant môže požiadať každý poistenec Dôvery nad 18 rokov, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav a ak nemá nedoplatok na zdravotnom poistení. Grant môže využiť napríklad na:

  • absolvovanie zákroku / operácie
  • lieky a zdravotné pomôcky
  • rôzne ošetrenia či rehabilitácie

 • Zákonný zástupca poistenca Dôvery

  Za dieťa alebo hendikepovaného poistenca žiada o príspevok jeho zákonný zástupca. Grant môže využiť napríklad na:

  • absolvovanie zákroku / operácie
  • lieky a zdravotné pomôcky
  • rôzne ošetrenia či rehabilitácie

Ako prebieha schvaľovanie

Žiadosti všetkých bojovníkov zozbierame v stanovenom termíne a posúdime vo viacerých kolách tak, aby sme si boli istí, že sme vybrali tých, ktorí najviac potrebujú našu pomoc.

 • 1. Kolo

  Lekári a farmaceuti

  V prvom kole hodnotenia sa žiadosťami budú zaoberať odborníci v oblasti medicíny - lekári a farmaceuti. Každú žiadosť prečítajú a posúdia zdravotný stav nášho poistenca. Odporučia žiadosti, ktoré sa dostanú do druhého kola.

 • 2. Kolo

  Garanti

  V druhom kole hodnotenia žiadosti posúdia garanti z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí majú s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 20 rokov skúseností.

 • Vyhlásenie výsledkov

  Po hodnotení finálne vyberieme žiadateľov, ktorí od nás získajú grant a výsledky oznámime každému (podporenému aj nepodporenému) žiadateľovi e-mailom.

Podávanie žiadostí v jesennom kole bolo uzavreté. Výsledky oznámime na začiatku decembra.