Meníme slzy bolesti

na slzy radosti

Bojovníci za zdravie

Grantový program Bojovníci za zdravie je momentálne uzavretý. Možnosť požiadať o finančný príspevok ste mali do 4. októbra. Momentálne posudzujeme prijaté žiadosti od našich bojovníkov. O termíne jarného kola programu sa dozviete na tejto stránke a na stránke www.dovera.sk.

 • Grantový program sme založili v roku

  2012

 • Prispeli sme financiami vo výške

  919 899

 • Podporili sme viac ako

  758žiadateľov

Grantový program bojovníci za zdravie

Tento grantový program sme spustili so zámerom pomôcť našim poistencom k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Poskytujeme im finančné príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada zo zdravotného poistenia.

Nové kolo spustíme na začiatku apríla

Pre koho je grantový program určený

Môže to byť každý z nás. Či ten, kto už na svet prišiel so zdravotným znevýhodnením, ale aj ten, kto začal bojovať po tom, čo ho prekvapila náhla choroba alebo mu cestu skrížil úraz či nešťastná náhoda. Každý z nás sa môže ocitnúť v podobnej situácii a vtedy bude musieť bojovať. Za seba, za zdravie, za život. A kto môže požiadať o grant? Každý poistenec Dôvery alebo jeho zákonný zástupca. Zároveň nesmie mať nedoplatok na zdravotnom poistení.

 • Schudla vyše sto kíl a ide ďalej

  Silvii (39) sme venovali príspevok na chirurgický zákrok na odstránenie nadbytočnej kože. 

  Pozrieť celý príbeh
 • Po páde zo strechy ochrnul

  Stanovi (69) sme venovali príspevok na rehabilitáciu.

  Pozrieť celý príbeh
 • Usmiaty bojovník s drinou nepoľaví

  Samkovi (12) sme venovali príspevok na rehabilitáciu.

  Pozrieť celý príbeh
 • Finančné príspevky budeme poskytovať na všetko, čo pomáha zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci najviac žiadajú o:

  Rehabilitácia po úrazoch alebo pre hendikepovaných

  Časté otázky
 • Finančné príspevky budeme poskytovať na všetko, čo pomáha zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci najviac žiadajú o:

  Operácie alebo zákroky v zahraničí, ktoré nie je možné absolvovať u nás

  Časté otázky
 • Finančné príspevky budeme poskytovať na všetko, čo pomáha zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci najviac žiadajú o:

  Zakúpenie liekov, ktoré si pacient platí sám alebo na ne dopláca

  Časté otázky
 • Finančné príspevky budeme poskytovať na všetko, čo pomáha zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci najviac žiadajú o:

  Zakúpenie zdravotnej pomôcky, ktorú si pacient platí sám alebo na ňu dopláca

  Časté otázky
 • Finančné príspevky budeme poskytovať na všetko, čo pomáha zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci najviac žiadajú o:

  Rekonvalescencia a kúpeľná liečba

  Časté otázky
 • Finančné príspevky budeme poskytovať na všetko, čo pomáha zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci najviac žiadajú o:

  Zákroky, ktoré vedú k zlepšeniu zdravotného stavu

  Časté otázky