Požiadať o grant

Jesenné kolo je uzavreté. O príspevok nás môžete požiadať opäť na začiatku apríla.
 • Výsledky 2.kolo 2016

  Podporený žiadateľ
  Kraj
  Výška podpory (eur)
  Účel podpory
  Tomáš Z.
  12 rokov
  BA
   2.000

  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Nicolas M
   
  2  roky
  KE
  700
  rehabilitácie THERASUIT v Centre Liberta Košice
  Miroslava K.,
   
  35 rokov
  BA
  3.000
  implantácia umelých vlasov
  Janko B.
   
  3 rokoy
  TN
   300
  doplatok na ubytovanie sprievodu na liečení
    Alojz M.
   
  60 rokov
  BA
    620
  zakúpenie multifokálnych okuliarov
  Emília J.
   
  50 rokov
  BB
  496
  celotelová kryoterapia v kryokomore
   Vladimíra M.
  41 rokv
  NR
  500
  vitamíny na podporu imunity počas liečby
  Martin M.
   
  19 rokov
  TN
  2.000
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
    Sára D.
   
  12 rokov
  NR
  800
  načúvacie aparáty
  Katarína K.
   
  44 rokov
  NR
  400
  terapia v hyperbarickej komore
  Marián Š.
   
  34 rokov
  NR
  500
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Ján P..
  50 rokov
  PO
  1.500
  operácia očí
  Marek H.
   
  2 roky
  BB
  780
  nákup senzorov na meranie glykémie 
   Mária P. 
  35 rokov
  BB
  300
  nákup lieku 
  Jakubko H.
  4 roky
  NR
  1.184
  systém pre kontinuálne monitorovanie glukózy
  Maxík J.
   3 roky
  BA
  3.000
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Eva P.
  36 rokov
  TT
  340
  nákup lieku
  Erika P.
  31 rokov
  KE
  650
  laserová liečbu
  Mirko V.
  2 rokoy
  BB
  3.000
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Števko M.
  13 rokov
  ZA
  400
  špeciálne dioptrické okuliar 
  Andrejko J.
  4 roky
  BA
  1.000
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Jaroslav K.
  45 rokov
  BB
  230
  operácia kŕčových žíl
  Šimonko T.
  5 rokov
  KE
  990
  rehabilitácie v Centre Liberta Košice
  Lenka L.
  25 rokov
  KE
  400
  laserové odstránenie jaziev
  Diana G.
  14 rokov
  PO
  2.500
  rehabilitácie v Centre Liberta Košice
  Erika B.
  38 rokov
  BA
  110
  doplatok na celkovú anestézu
  Lenka F.
  10 rokov
  KE
  362
  vysielač pre Dexcom G4
  Silvia K.
  40 rokov
  BA
  3.000
  IVF
  Matúško S.
  1 rok
  NR
  2.900
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Barbora D.
  34 rokov
  TN
  3.000
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Lukáško V.
  4 roky
  KE
  2.500
  rehabilitačný pobyt v Centre Renona
  Tomáš B. 
  22 rokov
  BB
  1.000
  terapia lokálna hypertermia
  Riško O. 
  12 rokov
  ZA
  3.500

  Motomed Viva2 a PC program
  Marián V.
  44 rokov
  NR
  4.000
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Vladimír V.
  45 rokov
  KE
  1.200
  stomatologická sanáciu zubov po liečbe
  Oľga Ľ.

  TN
  800
  rekonštrukcia chrupu
  Vaneska Ch.
  10 rokov
  ZA
  500
  kúpeľná liečba pre dieťa so sprievodom
  Filip V.
  35 rokov
  PO
  4.000
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Veronika V.
  8 rokov
  BA
  920
  kontinuálny monitor glykémie DEXCOM G4
  Leuška J.
  5 rokov
  TT
  900
  rehab. pobyt v centre Posibilitas v Piešťanoch
   
  Jana V.
  46 rokov
  ZA
  100
  zakúpenie zdravotníckej pomôcky
  Karolínka F.
  6 rokov
  BA
  780
  jednorazové senzory na meranie glykémie
   Saška M.
  7 rokov
   BA 336 nákup lieku
  Milan F.
  61 rokov
  BB
  1.000
  posteľ s ortopedickým matracom a tlakomer
  Miška L.
  1 rok
  BA
  1.988
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Klaudia P.
  1 rok
  ZA
  100
  nákup lieku 
  Zuzanka D.
  12 rokov
  NR
  500
  trojkolesový bicykel
  Edko K.
  2 roky
  NR
  1.300
  rehabilitačný pobyt v Marína Kováčová
  Alžbeta V.  
  77 rokov
  NR
  350
  biolampa
  Ninka K.
  9 rokov
  PO
  3.000
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Martina H.
  40 rokov
  PO
  155
  kolagénové injekcie 
  Peter Z.
  33 rokov
  NR
  1.000
  mechanický invalidný vozík
  Adrian M.
  51 rokov
  BA
  830
  rehabilitačnú liečbu rázovými vlnami
  Adam P.
  21 rokov
  TT
  780
  opierka na vozík
  Matúško H.
  5 rokov
  BB
  1.000
  rehabilitácia
  Juraj M.
  38 rokov
  ZA
  3.000
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Jázminka D.
  11 rokov
  NR
  2.650
  zakúpenie Motomedu

  Gabriela Z.
  15 rokov
  PO
  2.378
  rehabilitačný pobyt v ADELI
  Jana H.
  48 rokov
  PO
  300
  multifokálne dioptrické okuliare
  Katka K.
  8 rokov
  NR
  1.000
  rehabilitačná liečba v zariadení Neurino Šamorín

  Jakubko E.
  2 roky
  TN
  900
  rehabilitačný pobyt
  Erik R.
  16 rokov
  TT
  3.000
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Karinka S.
  5 rokov
  BB
  840
  rehabilitačná liečba v zariadení Neurino Šamorín
  Vendelín K.
  78 rokov
  BA
  600
  materiál na preväzy
  Eva P.
  53 rokov
  NR
  640
  rehabilitácia v centre Smíšek v Prahe
  Stanislav K.
  658 rokov
  TT
  3.000
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Matúš V.
  24 rokov
  BB
  470
  glukózový senzor
  Marta B.
  51 rokov
  PO
  100
  nákup liekov
  Oskarko M.
  3 roky
  BA
  1.000
  pobyt v rehabilitačnom zariadení v Šoproni
  Majko P.
  8 rokov
  TN
  1.500
  senzory na sledovanie glykémie
  Jozef M.
  53 rokov
  TN
  450
  nákup liekov
  Eva D.
  65 rokov
  NR
  1.280
  ošetrovanie biolampou Biopron
  Terezka P.
  3 roky
  ZA
  1.320
  rehabilitačný pobyt TheraSuit vo Svetielku Trenčín
  Naďka V.
  9 rokov
  TT
  480
  nákup liekov
  Natália V.
  26 rokov
  NR
  120
   odborné vyšetrenie
  Filipko F.
  2 roky
  BB
  .996
  rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach
  Laurinka B.
  3 roky
  KE
  990
  rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach
  Riško R.
  2 roky
  PO
  1.200
  rehabilitácie
  Emka Č.
  4 roky
  KE
  500
  rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

  Dominik S.
  3 roky
  KE
  530
  rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach
  Marek P.
  3 roky
  KE
  3.078
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Mário B.
  9 rokov
  KE
  990
  rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach
  Vivien S.
  2 roky
  BB
  3.000
  rehabilitačný pobyt v Centre Renona
  Tibor R.
  84 rokov
  BB
  167
  zdvíhací záves, zateplený vak k invalid. vozíku
  Alexandra Š.
  35 rokov
  BA
  350
  nákup liekov
  Juraj P.
  28 rokov
  TN
  300
   zaplatenie série cvičení s SM systém
  Veronika T.
  29 rokov
  NR
  1.100
  Motomed
  Peťka M.
  1 rok
  NR
  1.500
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Sonička Š.
  3 roky
  NR
  2.000
  načúvacie aparáty
  Ondrej H.
  13 rokov
  KE
  780
  rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach
  Ladislav H.
  74 rokov
  KE
  1.000
  náklady spojené s využívaním kyslík. prístroja
  Dennis Á.
  12 rokov
  KE
  1.800
  rehabilitačná pomôcka Motomed
  Ján K.
  76 rokov
  NR
  50
  tlakomer
  Marta Š.
  59 rokov
  BB
  700
  pobyt v Alzheimer centre v Piešťanoch
  Daša  L.
  34 rokov
  NR
  2.000
  terapia - kryokomora
  Ľuboško Š.
  5 rokov
  BB
  1.200
  rehabilitačné cvičenie THERASUIT
  Kristína V.
  19 rokov
  BB
  1.700
  lMOTOMED VIVA 2
  Peťko V.
  3 roky
  BB
  2.000

  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch
  Vivienka S.
  5 rokov
  BB
  922
  zakúpenie kontinuálneho monitoru glykémií
  Veronika J.
  56 rokov
  ZA
  200
  terapia rázovými vlnami
  Erika M.
  64 rokov
  PO
  400
  nákup špeciálnych okuliarov
  Agátka J.
  1/2 roka
  ZA
  500
  nákup zdravotníckej pomôcky - oximetra
  Mirko Č.
  1 rok
  NR
  190
  doplatok na sprievodcu na liečení
  Barbora M.
  16 rokov
  TT
  1.500
  kúpeľnú liečbu v NRC Kováčová
  Ema P.
  14 rokov
  KE
  599
  nákup senzorov na kontinuálne meranie glykémie

  Žofka M.
  11 rokov
  PO
  1.500
  rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

  Zuzana Š.
  26 rokov
  BB
  2.400
  rehabilitácia Therasuit

  Ladislav Š.
  53 rokov
  BB
  1.500
  operácia očí
  Martinko Ž. 

  KE
  300
  kúpeľná liečba v Kováčovej 
  Mirko Ď.
  2 roky
  KE
  990
  rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

  Terezka G.
  8 rokov
  ZA
  600
  batérie do kochleárneho implantátu

  Klaudia Ž.
  17 rokov
  TN
  200
  terapia v kryokomore

  Filip R.
  20 rokov
  BB
  2.008
  rehabilitačný pobyt v centre Svetielko  v Prešove
  Martin K.
  33 rokov
  ZA
  500
  rehabilitačné plávanie a cvičenie
  Lukáš K.
  32 rokov
  BB
  3.700


  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

  Jana K.
  43 rokov
  ZA
  3.500
  rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

  Igor K.
  54 rokov
  KE
  223
  rehabilitačné pomôcky

  Tomáš B.
  26 rokov
  PO
  2.000
  operácia očí
  Nelka J.
  4 roky
  BB
  402
  nákup liekov
  Sofinka M.
  9 rokov
   KE 660
  rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

  Natálka M.
  9 rokov
   KE660rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

  Patrik J.
  13 rokov
   TN500zakúpenie kontinuálneho monitoru glykémií

   Stanislav M.
  45 rokov
   TN2.084doplatok na elektrický polohovateľný vozík
  Samuel G.
  20 rokov
   PO 2.500rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

   Adamko S.
  8 rokov
   BB500
   načúvacie aparáty