Príbehy bojovníkov

25EA4D54-F3EE-4AC8-AC46-7933D8DAD11C.jpg

Ela sa posúva vpred vďaka hipoterapiám

Príspevok: 500 € 

Tehotenstvo pani Barbory bolo bez komplikácií. O to väčším prekvapením pre rodinu bolo, že sa ich dcérka Ela narodila s downovým syndrómom. Z príspevku, ktorý od nás rodina získala absolvovala dvojročná bojovníčka hipoterapie, ktoré jej pomáhajú v napredovaní. 

Vďaka viacerým terapiám a cvičeniu, ale najmä vďaka úžasným a starostlivým rodičom, ktorí pre ňu robia maximum, začala chodiť ako 1,5-ročná, čo je pre deti s jej diagnózou skôr výnimočné.

Podávanie žiadostí je ukončené. Výsledky oznámime na začiatku júla.