Chcem vstúpiť do programu

Publikované 10. 07. 2018

Kto sa môže prihlásiť do programu DôveraPomáha diabetikom?

HYkc.ittu_2_jpg_jpg.jpg

Zapojiť sa môže poistenec Dôvery od 18 rokov, ktorý:

⦁    MÁ DIABETES 2. typu a jeho diabetológ  zapojený v programe DôveraPomáha diabetikom je z okresov: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Košice, Košice – okolie, Levice, Michalovce, Nové Zámky, Prešov, Sabinov, Skalica, Šaľa, Trnava, Vranov /n Topľou    

zoznam diabetológov v programe DôveraPomáha diabetikom

⦁    MÁ PREDIABETES a jeho všeobecný lekár zapojený v programe DôveraPomáha je z okresov: Humenné, Komárno, Košice, Košice – okolie, Snina, Sobrance, Levice, Michalovce, Nové Zámky, Vranov /n Topľou    V budúcnosti plánujeme postupné rozšírenie do ďalších regiónov.

zoznam všeobecných lekárov v programe DôveraPomáha

Ako sa zapojiť do programu DôveraPomáha diabetikom?

1.    Ak ste diabetik, opýtajte sa svojho diabetológa, či je zapojený do programu. Ak ste prediabetik, opýtajte sa na to svojho všeobecného lekára.
2.    Ak sú zapojení, požiadajte ich o registráciu do programu.
Zapojenie do programov prebieha priamo v ambulancii vášho diabetológa, alebo všeobecného lekára, ktorý vás registruje do programu a nechá vám podpísať súhlas na zapojenie sa do programu.

Znenie súhlasu si môžete pozrieť tu.

Ak sa nemôžete zapojiť do programu a potrebujete nemedicínsku radu, ako zvládať cukrovku, zavolajte na Dialinku 0850 850 888 (voľba č. 2.) v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 12:00 a od 12:30 do 15:30 hod. Poradia vám cez ňu naši skúsení edukátori.

    Účasť v programe je bezplatná. Z programu sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Stačí vyplniť tento formulár (odvolanie súhlasov), podpísať a odovzdať na pobočke zdravotnej poisťovne, alebo odoslať na korešpondenčnú adresu:

    DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
    Cintorínska 5
    949 01 Nitra

    Doručením žiadosti o zrušenie vašej účasti v programe prídete o možnosť čerpať všetky benefity programu DôveraPomáha diabetikom.