Kto sa môže prihlásiť do programu DôveraPomáha diabetikom?

  • poistenec Dôvery od 18 rokov
  • ktorý nie je dlžníkom
  • má diabetes 1., 2. typu, prediabetes, tehotenskú cukrovku
  • je z okresov Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Košice, Košice – okolie, Levice, Michalovce, Nové Zámky, Prešov, Skalica, Snina, Sobrance, Šaľa, Trnava, Vranov nad Topľou alebo z okolitých okresov

Prihlásenie do programu

Po vyplnení tohto formulára Vás budeme kontaktovať, aby sme preverili Vašu možnosť vstupu do programu DôveraPomáha diabetikom, prípadne poskytli radu o cukrovke.

Problém s overením reCAPTCHA. Prosím skúste odoslať formulár znovu

Telefónne číslo zadajte v medzinárodnom formáte, napr. +421901234567

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov za účelmi:

Bez udelenia súhlasu nie je možné preveriť vstup do programu

Zaškrtnutím príslušného políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas s tým, aby spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sa, vložka č. 3627/B spracúvala moje osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo za účelmi uvedenými vyššie.

Súhlas udeľujem jednotlivo pre samostatné účely uvedené v bodoch a) a b) a len pre tie, ktoré som označil/a zaškrtnutím príslušného políčka. Som si vedomý/á, že môj súhlas so spracúvaním osobných a kontaktných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu osobneudaje@dovera.sk.

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov nájdete na www.dovera.sk.

Ako sa ešte inak môžete prihlásiť do programu?

  • zavolajte na DIALINKU 0850 850 888 voľba 2.
  • navštívte POBOČKU Dôvery vo vyššie uvedených okresoch
  • ak ste diabetik 1., 2. typu, žena s tehotenskou cukrovkou, požiadajte o registráciu DIABETOLÓGA zapojeného do programu DôveraPomáha diabetikom
  • ak ste prediabetik, požiadajte o registráciu VŠEOBECNÉHO LEKÁRA zapojeného do programu DôveraPomáha
  • zoznam diabetológov v programe DôveraPomáha diabetikom: https://poskytovatelia.dovera.sk/doverapomaha-diabetikom
  • zoznam všeobecných lekárov v programe DôveraPomáha: https://poskytovatelia.dovera.sk/doverapomaha