DIA slovníček

C-peptid

C-peptid je bielkovina, ktorá sa uvoľňuje pri premene proinzulínu na inzulín a je ukazovateľom aktuálnej tvorby inzulínu beta bunkami.

Pridané 14. 03. 2019
Inzulín a beta bunky

Základnou príčinou cukrovky je neschopnosť organizmu produkovať a využívať hormón inzulín. Podľa toho hovoríme o cukrovke 1. typu alebo 2. typu.

Pridané 14. 03. 2019
Bazálna dávka inzulínu

Aby mohla glukóza vstupovať do buniek a zásobovať tak telo energiou, musí byť inzulín k dispozícii 24 hodín denne.

Pridané 29. 01. 2019
Obličky

patria medzi vylučovacie orgány tela.

Pridané 15. 01. 2019
Glomerulárna filtrácia

hodnota v ml/s alebo ml/min určuje mieru schopnosti obličiek tvoriť moč a zbavovať telo škodlivých látok.

Pridané 03. 11. 2018
Albuminúria

predstavuje nadmerné vylučovanie bielkoviny albumínu v moči.

Pridané 03. 11. 2018
Diabetická nefropatia

predstavuje ochorenie obličiek spôsobené cukrovkou, ktoré nevzniká náhle, ale postupne.

Pridané 03. 11. 2018
Diabetická neuropatia

Diabetická neuropatia je  postihnutie nervového systému vplyvom cukrovky.

Pridané 27. 09. 2018
Ulcerácia

Ulcerácia označuje premenu rán na vredy.

Pridané 27. 09. 2018
Syndróm diabetickej nohy

Ide o poškodenie dolnej končatiny od členku nadol vo forme infekcie, vredu alebo rôznych rán spôsobených dlhodobým nepriaznivým vplyvom zvýšenej hladiny cukru na nervy a cievy.

Pridané 27. 09. 2018
Alternatívne sladidlá

Čo sú alternatívne sladidlá? Med, jačmenný slad, agávový sirup, ryžový slad, kukuričný sirup, trstinová meslasa, javorový sirup

Pridané 02. 07. 2018
Cukry
Aký je rozdiel medzi jednotlivými cukrami? Rafinovaný, trstinový, hnedý, hroznový, ovocný, glukózovo- fruktózový?
Pridané 02. 07. 2018
Energetická hodnota

Energetická hodnota v potravinách udáva koľko obsahuje daný cukor alebo alternatívne sladidlo energie.

Pridané 02. 07. 2018
Glykemický index potravín

Hodnota používaná na rozdelenie jednotlivých potravín podľa schopnosti zvyšovať hladinu krvného cukru.

Pridané 02. 07. 2018
Orálny glukózový tolerančný test ‒ oGGT

Je to vyšetrovacia metóda, ktorá sa používa na diagnostiku ochorenia pri podozrení na diabetes mellitus (cukrovka) a gestačného diabetu (tehotenská cukrovka) alebo pri poruche glukózovej tolerancie.

Pridané 19. 03. 2018
Hyperglykémia

Hyperglykémiou označujeme stav, keď hladina cukru v krvi presiahne nalačno 5,6 mmol/l alebo po jedle viac ako 7,8 mmol/l.

Pridané 01. 03. 2018
Hypoglykémia

Označuje nízku hladinu cukru v krvi (nízka glykémia), kedy klesne hladina cukru v krvi pod fyziologickú hranicu pre daný vek. Vo všeobecnosti je to u diabetického pacienta hodnota pod 3,9 mmol/l.

Pridané 05. 02. 2018
Normálna glykémia

Hladina cukru v krvi u zdravého človeka sa pohybuje v relatívne úzkom rozpätí od 3,3 5,5 mmol/l.

Pridané 05. 02. 2018
Glykémia

Glykémia je aktuálna hladina alebo množstvo glukózy v krvi. Udáva sa v jednotkách milimol na jeden liter (mmol/l). U zdravého človeka je glykémia nalačno v rozpätí od 3,3 mmol/l až po 5,5 mmol/l.

Pridané 29. 11. 2017
Glukóza

Z chemického hľadiska je to jednoduchý cukor, ktorý sa nachádza v krvi človeka. Mohli by sme ho preto tiež nazvať krvný cukor.

Pridané 07. 11. 2017
Glykovaný hemoglobín sa oklamať nedá

"Cukor v krvi" to nie je len glykémia, ktorú si vie každý diabetik odmerať aj sám doma pomocou glukomera. Ešte dôležitejším je glykovaný hemoglobín - ten totiž o pacientovi prezradí aj to, ako sa stravoval a hýbal niekoľko týždňov dozadu.

Pridané 16. 10. 2017