DIA slovníček

Perzistencia

Perzistencia vyjadruje ako je schopný pacient dlhodobo užívať medikáciu či iný liečebný režim.

Pridané 13. 05. 2020
Compliance

Compliance je vnímané ako jednoduché dodržiavanie predpísanej liečby a odporúčaní lekára.

Pridané 13. 05. 2020
Adherencia

Adherencia je stav/ jav, keď sa pacient aktívne zapája do procesu svojej liečby stanovenej lekárom.

Pridané 13. 05. 2020
Polyúria

Polyúria je nadmerné vylučovanie moču.

Pridané 19. 02. 2020
Diabetické kontinuum

Ide o postupne sa zvyšujúci cukor v krvi (glykémiu), ktorá nakoniec dosiahne hranicu, keď už hovoríme o prechode do diabetu.

Pridané 23. 01. 2020
Hypogeuzia

Hypogeuzia je zníženie pocitu chuti obvykle behom určitej doby

Pridané 23. 01. 2020
Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia spôsobuje poškodenie sietnice oka v dôsledku cukrovky.

Pridané 05. 12. 2019
Lipidy (tuky)

Tuky (označované ako lipidy) sú bežnou súčasťou každodennej stravy človeka.

Pridané 06. 11. 2019
Podiatrická ambulancia

Podiatrická ambulancia pre diabetikov je špecializovaná ambulancia zaoberajúca sa prevenciou a liečbou syndrómu diabetickej nohy. Tá je príčinou až 60% všetkých amputácií dolných končatín. Najčastejši sa objavuje po 10 až 15 rokoch od vzniku ochorenia.

Pridané 06. 11. 2019
Cholesterol

Cholesterol je tuková látka, ktorú obsahuje krv.

Pridané 18. 10. 2019