Poslanie programu

Cieľom programu DôveraPomáha diabetikom je zlepšenie zdravotného stavu pacientov s cukrovkou 2. typu a tzv. prediabetom. Lepšou organizáciou zdravotnej starostlivosti, väčším zapojením pacienta do procesu liečby a zvládania ochorenia môžeme zabrániť komplikáciám cukrovky, či spomaliť ich nástup.
Publikované 20. 06. 2018

V októbri 2015 sme ako prvá zdravotná poisťovňa v strednej Európe spustili program systematickej starostlivosti o chronicky chorých pacientov, po konzultáciách s diabetologickými špičkami na Slovensku.

Hlavné piliere programu:

  • najmodernejšia liečba (viac)

  • komplexná edukácia (vzdelávanie) a poradenstvo pre pacientov (viac)

  • telefonické poradenstvo o cukrovke (viac)

  • objednávkový systém k ošetrujúcim lekárom (viac)

  • bonusový program (viac)

  • online podpora pre lekára a pre edukátora

Do programu sa môže prihlásiť:

  • poistenec Dôvery starší ako 18 rokov

  • ktorý nie je dlžníkom

  • má diabetes 2.typu alebo prediabetes

  • je z okresov Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Košice, Košice – okolie, Levice, Michalovce, Nové Zámky, Prešov, Skalica, Snina, Sobrance, Šaľa, Trnava, Vranov nad Topľou akebo z okolitých okresov

Ako sa prihlásiť do programu?