Poslanie programu

Cieľom programu DôveraPomáha diabetikom je zlepšenie zdravotného stavu pacientov s cukrovkou 2. typu a tzv. prediabetom. Lepšou organizáciou zdravotnej starostlivosti, väčším zapojením pacienta do procesu liečby a zvládania ochorenia môžeme zabrániť komplikáciám cukrovky, či spomaliť ich nástup.
Publikované 20. 06. 2018

V októbri 2015 sme ako prvá zdravotná poisťovňa v strednej Európe spustili program systematickej starostlivosti o chronicky chorých pacientov, po konzultáciách s diabetologickými špičkami na Slovensku.

Hlavné piliere programu:

 • najmodernejšia liečba (viac)

 • komplexná edukácia (vzdelávanie) a poradenstvo pre pacientov (viac)

 • telefonické poradenstvo o cukrovke (viac)

 • objednávkový systém k ošetrujúcim lekárom (viac)

 • bonusový program (viac)

 • online podpora pre lekára a pre edukátora

Do programu sa môžu prihlásiť:

 • poistenci starší ako 18 rokov s diabetom 2. typu a prediabetom bez ohľadu na to, či majú túto chorobu už dlhšiu dobu alebo im bola práve diagnostikovaná

 • poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorí nie sú evidovaní ako neplatiči poistného

 • poistenci, ktorých diabetológ je zapojený v programe DôveraPomáha diabetikom, ktorý prebieha v okresoch:  Košice, Košice‒okolie, Michalovce, Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou, Dunajská Streda, Hlohovec, Komárno, Levice, Nové Zámky, Sereď, Skalica, Šaľa, Trnava

 • prediabetici, ktorých všeobecný lekár je zapojený v programe DôveraPomáha

 • Zoznam zapojených všeobecných lekárov