Pomáhame lekárom

20.05.2022

Zníženie váhy, väčší pokles LDL cholesterolu i glykovaného hemoglobínu. To sú výsledky diabetikov, ktorí sa zapojili do bezplatného programu DôveraPomáha diabetikom. Prispieva k tomu ich lepšia spolupráca s lekárom i viac informácií o cukrovke získaných na edukáciách.


fonendoskop.jpg

"Pacienti v programe DôveraPomáha diabetikom majú možnosť získať dôležité teoretické i praktické poznatky o svojom ochorení. Rozšírené vedomostí o cukrovke vytvára predpoklad zvýšenej adherencie pacientov s následným pozitívnym vplyvom na ich zdravotnú a životnú prognózu." MUDr. Vladimír Uličiansky - diabetológ zapojený v programe


Čo ako lekár vstupom do programu získate? 

Odmena za kvalitnú starostlivosť

Máte možnosť získať dodatočnú odmenu za dodržiavanie štandardov liečby a aktivitu v programe až do výšky 15%.

Osobná podpora zo strany poisťovne

Na pravidelných schôdzkach sa stretávate s ostatnými lekármi v programe i zástupcami zdravotnej poisťovne. Slúžia na výmenu skúseností a získanie nových informácií, prezentovanie spätnej väzby, či individuálne riešenie otvorených otázok.

Online podpora

V elektronickom prostredí sa vám zobrazujú užitočné informácie o pacientovi, jeho liečbe, vzdelávaní. Zber údajov napomáha plánovanej liečbe medzi ostatnými lekármi a komunikácií s edukátormi. 

Bezplatné vzdelávanie pre diabetikov

Sériou edukácií o diabete, prediabete, tehotenskej cukrovke vám napomáhame vo vzdelávaní pacientov. Tí na edukáciách lepšie pochopia ako zvládať svoje ochorenie a dodržiavať vami stanovený liečebný režim. V prípade aktuálnych nemedicínskych otázok môžu získať radu na Linke pre zdravie -  telefonickom poradenstve o diabete, hypertenzii, srdcovom zlyhávaní, nadváhe a obezite.

Podpora motivácie pacientov s diabetom

Nízka adherencia alebo nezodpovedný prístup pacienta často vedie k pridruženiu ďalších zdravotných komplikácií, či zlyhaniu liečby, čomu sa snažíme zamedziť. Edukátorky motivujú a podporujú pacienta, získané poznatky pretavili do bežného života. Následne, aby v zmenenom životnom štýle vytrvali dlhodobo. Pomáhajú im v záťažových obdobiach zmien (zmena liečby, výskyt komplikácií, zotavenie po hospitalizácii). Radia v nárokoch na príspevky a starostlivosť.

Objednávanie na termín vyšetrení

Pacienti môžu využiť objednávanie sa na presný termín vyšetrenia k vybraným všeobecným lekárom a špecialistom. Zvýšený komfort pacienta môže napomôcť k jeho vyššej ochote spolupracovať. Zároveň sa zvyšuje dostupnosť špecialistov.


Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!