Pomáhame lekárom

23.03.2017

Zníženie váhy, väčší pokles LDL cholesterolu i glykovaného hemoglobínu. To sú výsledky diabetikov, ktorí sa zapojili do bezplatného programu DôveraPomáha diabetikom. Prispieva k tomu ich lepšia spolupráca s lekárom i viac informácií o cukrovke získaných na edukáciách.


fonendoskop.jpg

"Pacienti v programe DôveraPomáha diabetikom majú možnosť získať dôležité teoretické i praktické poznatky o svojom ochorení. Rozšírené vedomostí o cukrovke vytvára predpoklad zvýšenej adherencie pacientov s následným pozitívnym vplyvom na ich zdravotnú a životnú prognózu." MUDr. Vladimír Uličiansky - diabetológ zapojený v programe


Čo ako lekár vstupom do programu získate? 

Odmena za kvalitnú starostlivosť

Máte možnosť získať bonus oproti bežnej platbe až do 15 % podľa splnenia kritérií zameraných na rast kvality liečby.

Osobná podpora zo strany poisťovne

Na pravidelných schôdzkach sa stretávate s ostatnými lekármi v programe i zástupcami zdravotnej poisťovne. Slúžia na výmenu skúseností a získanie nových informácií, prezentovanie spätnej väzby, či individuálne riešenie otvorených otázok.

Online podpora

V elektronickom prostredí sa vám zobrazujú užitočné informácie o pacientovi, jeho liečbe, vzdelávaní. Zber údajov napomáha plánovanej liečbe medzi ostatnými lekármi a komunikácií s edukátormi.

Výkon EKG

Bez toho aby ste pacienta museli posielať k ďalšiemu lekárovi, môžete ako diabetológ vykazovať a mať uhradený výkon EKG.

Bezplatné vzdelávanie pre diabetikov

Sériou edukácií o diabete a prediabete vám napomáhame vo vzdelávaní pacientov. Tí na edukáciách lepšie pochopia ako zvládať svoje ochorenie a dodržiavať vami stanovený liečebný režim. V prípade aktuálnych nemedicínskych otázok môžu získať radu na Dialinke-  telefonickom poradenstve o cukrovke.

Podpora motivácie diabetikov

Za dodržiavanie liečebného režimu sú pacienti v programe odmenení bodmi v bonusovom programe, ktoré môžu zameniť za odmeny. Podporujem tým tak ich adherenciu k liečbe. Nízka adherencia alebo nezodpovedný prístup pacienta často vedie k pridruženiu ďalších zdravotných komplikácií, či zlyhaniu liečby, čomu sa snažíme zamedziť.

Objednávanie na termín vyšetrení

Pacienti môžu využiť bezplatné objednávanie sa na presný termín vyšetrenia k vybraným všeobecným lekárom a špecialistom. Zvýšený komfort pacienta môže napomôcť k jeho vyššej ochote spolupracovať. Zároveň sa zvyšuje dostupnosť špecialistov.