{Úvod}

Čo sme dosiahli

10.04.2017

455012289.jpg

Edukovaní diabetici sa majú lepšie

Komplexným cyklom edukácií prešlo už 1 000 diabetikov.

Viac vedomostí o cukrovke, vyššia ochota spolupracovať pri jej liečbe, a teda aj lepší
život s cukrovkou. Tak sa darí pacientom, ktorí prešli edukáciou v rámci programu
DôveraPomáha diabetikom. Ukázal to prieskum na vyše 1700 diabetikoch.

Štúdia skúmala vplyv veku, pohlavia, vzdelania, typu liečby, dĺžky trvania ochorenia
a programu DôveraPomáha diabetikom na vedomosti pacientov a ich ochotu spolupracovať pri liečbe. Zamerala sa aj na to, ako pacienti vnímajú kvalitu svojho života a poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Ukázalo sa, že pacienti zapojení do programu
DôveraPomáha diabetikom sú na tom oproti ostatným výrazne lepšie.

  • Pacienti zapojení do programu uvádzajú so 75 % pravdepodobnosťou viac vedomostí o cukrovke, ako nezapojení pacienti.
  • U pacientov zapojených do programu je o 31 % vyššia pravdepodobnosť, že ich vedomosti o cukrovke nie sú skreslené, resp. nesprávne.
  • U pacientov zapojených do programu je o 48 % vyššia pravdepodobnosť ochoty spolupracovať pri liečbe, než u nezapojených pacientov.

Aj druhý prieskum ukázal, že program DôveraPomáha diabetikom je pre ľudí s cukrovkou
naozaj prospešný. Spolu 400 diabetikov zapojených do programu odpovedalo na otázky,
ako bol pre nich užitočný.

Pacienti zapojení do programu:

  • uvádzajú o 48 % vyššiu adherenciu (lepší prístup) k liečebnému režimu oproti nezapojeným pacientom
  • vnímajú s 84 % vyššou pravdepodobnosťou lepšiu dostupnosť a kvalitu lekárskej starostlivosti ako nezapojení pacienti
  • deklarujú so 75 % vyššou pravdepodobnosťou viac vedomostí v porovnaní s nezapojenými pacientmi

Nové vedomosti a lepší pocit

Takmer všetci (97 – 100 %) pacienti, ktorí absolvovali aspoň dve edukácie, potvrdili, že sa
vďaka programu naučili veľa nového. Nové vedomosti ich doviedli k zmene svojich zaužívaných návykov a správania sa, čo sa odrazilo aj na ich zdraví – potvrdili, že sa cítia oveľa lepšie ako predtým.

Rovnako pozitívne dopadol aj prieskum medzi lekármi – diabetológmi a ďalšími špecialistami, ktorí sa zapojili do programu. Až 84 % z nich by odporučilo svojim kolegom lekárom, nech sa tiež zapoja a 80 % by program DôveraPomáha diabetikom odporučilo svojim blízkym s cukrovkou. A to najmä kvôli perfektným edukáciám, na ktorých sa pacienti dozvedia veľa užitočných informácií, ale aj vďaka objednávkovému systému.

"Mám pocit, že je to po prvý raz, čo ma poisťovňa považuje za partnera pri starostlivosti o pacienta a nie za nepriateľa. Je to pre mňa pozitívna spolupráca,“ uviedol v dotazníku jeden z lekárov.

Spokojnosť s lekármi

Pacienti z programu DôveraPomáha diabetikom sú so svojimi lekármi spokojní. Až 88 %
z nich v prieskume uviedlo, že ich spokojnosť s diabetológom je vynikajúca alebo veľmi dobrá. Zvyšných 11 % ju považuje za dobrú a len 1 % za dostatočnú.
Rovnako tak sú veľmi spokojní aj s edukátormi, až 97 % pacientov tvrdí, že ich spokojnosť je vynikajúca alebo veľmi dobrá a tri percentá ju považujú za dobrú. Do úvahy pritom brali ochotu edukátorov pomôcť, poradiť spôsob, akým edukátor komunikuje, či sa vyjadruje zrozumiteľne, ale napríklad aj jeho dôveryhodnosť.