Čo sme dosiahli

11.09.2023

Po vzdelávaní sa máte lepšie

Vďaka programu DôveraPomáha diabetikom lepšie zvládate ochorenie, ľahšie spolupracujete s lekárom a viac preberáte zodpovednosť za vlastné zdravie.

Už viac ako 10 tisíc pacientov s diabetom sa vzdeláva o cukrovke a celý cyklus edukácií ukončilo vyše 5 tisíc pacientov. Tí pokračujú už v re-edukáciách.

Viem viac o cukrovke, mám sa lepšie

  • 5 tisíc pacientov s diabetom spolu schudlo už takmer 8 ton, čo predstavuje cca 7 aút Škoda 120. Každý v priemere znížil hmotnosť o 5 kg.
  • Okrem váhy sa im znížil LDL cholesterol, klesol krvný cukor i glykovaný hemoglobín.
  • Tí čo prešli vzdelávaním sú menej často v nemocnici. Ak sa do nej dostanú, tak v nej pobudnú kratšie. Rovnako menej často využívajú výjazdy rýchlej záchrannej služby, návštevy lekárskej služby prvej pomoci, či urgentu.
  • Pacienti, ktorí sa v programe vzdelávajú majú väčšiu šancu žiť dlhšie, než tí, čo to nerobia. V skupine edukovaných je úmrtnosť na úrovni 6,4-6,7%, u needukovaných  9,4-12%.
  • Edukovaní pacienti deklarujú viac vedomostí o cukrovke v porovnaní s tými, čo v programe nie sú. Rovnako vnímajú i lepšiu dostupnosť a kvalitu lekárskej starostlivosti s nezapojenými pacientmi.

Na vzdelávaní oceňujete zrozumiteľnosť informácií, získavanie nových poznatkov a možnosť klásť otázky podľa toho, čo vás zaujíma. To vyplynulo z prieskumu spokojnosti s edukáciami z roku 2019.

Deklarujete, že vďaka programu, ste sa naučili veľa nového, vyhovuje vašim potrebám. Takmer polovica z vás (43%) vďaka edukáciám mení svoje správanie a návyky. Najmä v týchto zmenách vás chceme ešte viac podporovať.

Ako program pomáha pacientom

image (30).png

Zdroj: Prieskum Dôvery (v%) november 2019 na vzorke 585 pacientov v programe DôveraPomáha diabetikom.

Väčšia spokojnosť s lekármi a edukátorkami

Pacienti v programe sú so svojimi lekármi spokojní. Až 88 % z nich v prieskume spokojnosti s edukáciami 2019 uviedlo, že spokojnosť s diabetológom je vynikajúca alebo veľmi dobrá. Zvyšných 11 % ju považuje len za dobrú a len 1 % za dostatočnú.

Spokojnosť je aj s edukátormi. Až 97 % edukovaných tvrdí, že ich spokojnosť je vynikajúca alebo veľmi dobrá. 3 % ju považujú za dobrú. Vysoko hodnotia ochotu edukátorov pomôcť, a poradiť. Oceňujú aj to, akým spôsobom edukátor komunikuje, či sa vyjadruje zrozumiteľne, či vystupuje dôveryhodne.

Lekári program chvália a odporúčajú

Diabetológovia i ostatní lekári zapojení do špeciálnej starostlivosti o pacientov s cukrovkou si program pochvaľujú.  Až 94 % zapojených diabetológov v DôveraPomáha diabetikom odporúča svojim kolegom lekárom, aby sa do programu zapojili tiež. Zároveň by 100 % všetkých opýtaných diabetológov odporučilo program svojmu rodinnému príslušníkovi s cukrovkou.

"Mám pocit, že je to po prvý raz, čo ma poisťovňa považuje za partnera pri starostlivosti o pacienta a nie za nepriateľa. Je to pre mňa pozitívna spolupráca,“ uviedol v dotazníku jeden z lekárov.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!