Naučte sa o cukrovke viac

14.08.2023

Skúsené edukátorky vás individuálne cez telefón alebo skupinovo naučia praktické tipy a triky, ako zvládať svoje ochorenie.


Túto formu vzdelávania už absolvovalo 4 455 pacientov, pridajte sa k nim.

edukacia.jpg

Základné informácie o edukácii

Vzdelávanie prebieha telefonicky alebo skupinovo v edukačných miestnostiach.

1. Skupinová edukácia v edukačných miestnostiach pre diabetikov 1. a 2. typu

Ide o 3 až 4 vzdelávacie stretnutia pre dospelých diabetikov/prediabetikov poistených v Dôvere.

 • Medzi jednotlivými stretnutiami je mesačná prestávka.
 • Ich obsah vychádza z edukačných syláb, ktoré spĺňajú odporučenia ADA, AADE, IDF, NICE, SDS.
 • Jedno stretnutie trvá 2 hodiny a vedú ho vyškolené edukátorky diabetu v malej skupine pacientov.
 • Edukáciu môže navštíviť aj váš rodinný príslušník. Takto i on lepšie pochopí, v akých zmenách v stravovaní a pohybe vás môže podporiť.
 • Edukátorka vám pomôže určiť svoje individuálne ciele v liečbe. Tie sa týkajú najmä cieľovej hmotnosti a hladiny glykovaného hemoglobínu. Jednoduchými zmenami v každodennom živote s vami hľadá spôsob, ako ich naplniť.

Témy a rozsah edukácie

Prediabetici a diabetici s dobrou kompenzáciou cukrovky (liečení diétou alebo antidiabetikami) absolvujú 3 edukácie na témy:

 • Zmena životosprávy
 • Samokontrola
 • Život s (pre)diabetom a úvod do komplikácií

Diabetici absolvujú 4 edukácie.

 • Zmena životosprávy
 • Samokontrola
 • Správne užívanie liekov, aplikácie inzulínu, chronické a akútne komplikácie cukrovky
 • Život s (pre)diabetom a úvod do komplikácií

2. Telefonická edukácia pre pacientov s diabetom 1. a 2. typu, prediabetom, ženy s tehotenskou cukrovkou

 • Vám pomôže riešiť konkrétne aktuálne problémy, ktoré vnímate ako prekážku v zlepšení riadenia vlastných glykémií.
 • Skladá sa z troch edukácií. Každá trvá 45 minút.
 • Edukácia prebieha výlučne po telefóne vo vopred dohodnutom čase, na ktorom sa dohodnete s edukátorom.
 • Vzdelávacie materiály vám pošleme e-mailom, či poštou.

Prvá edukácia

 • Na prvú edukáciu vás objedná váš lekár alebo edukátor.
 • Ak potrebujete zmeniť termín už objednanej edukácie, zavolajte na 0850 850 888, voľba 2.
 • Ak vám lekár nedá presný termín, bude vás kontaktovať edukátor, s ktorým si dohodnete termín alebo prvý edukačný telefonát.
 • Na všetky ďalšie edukácie vás už objednáva edukátor podľa vašich časových možností.

Posledná edukácia. Čo potom?

Poslednou edukáciou sa program nekončí. Edukátor vás pravidelne kontaktuje (prvýkrát 3 mesiace po poslednej edukácii), aby zistil, ako sa máte, a ako sa vám darí dodržiavať individuálne ciele.

Približne rok po absolvovaní poslednej edukácie vás pozve na re-edukáciu, aby ste si osviežili základy, prípadne sa dozvedeli novinky.


 "Myslela som si, že na edukáciách budem počúvať iba o chudnutí a o tom, čo nesmiem jesť. Bola som milo prekvapená. Nenásilnou formou sa venujeme problémom cukrovky, delíme sa o poznatky z oblasti stravy, pohybu. Zrazu mi to ochorenie nepripadá až také hrozné." Diabetička Eva B.


Spoločné aktivity

Ako členovia programu sa môžete zdarma zúčastniť spoločných aktivít.

 • V 5 mestách sme vás učili v spolupráci s Jem iné variť zdravé recepty pre diabetika.
 • Ako zaradiť pohyb do života vás motivoval olympionik M. Tóth na športovom dni v dvoch mestách.
 • Prihláste sa na odber noviniek a získate informácie o novinkách v programe, zaujímavosti o cukrovke. Pozrite si archív starších newsletterov.

Výber edukátorov

Edukátorov pre vás vyberáme výberovou komisiou zloženou zo zástupcov poisťovne a diabetológa pôsobiaceho v danej spádovej oblasti. Pri výbere edukátora okrem zdravotníckeho vzdelania, vzdelania v oblasti edukácie diabetikov a praktických znalostí zohľadňujeme znalosť behaviorálnych a motivačných techník pri práci s klientom, príjemné vystupovanie a empatiu.

Vybraní edukátori absolvujú sériu školení so zameraním na oblasť diabetológie. Tie im prezentujú odborníci v diabetológii. So psychológom prechádzajú praktický nácvik techník určených na motiváciu a aktiváciu pacienta. Školia sa i na používanie konverzačných máp od spoločnosti Eli Lilly. Tie hravou formou pomáhajú diabetikom lepšie pochopiť a interpretovať informácie o cukrovke.


Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!