Objednajte sa k lekárovi zdarma

S Dôverou nemusíte tráviť hodiny v čakárňach. Objednáte sa k vybraným lekárom osobne alebo telefonicky prostredníctvom nášho kontaktného centra.

Objednajte sa k lekárovi zdarma

5 výhod objednávkového systému:

 1. Môžete sa objednať na presný termín.
 2. Máte možnosť využiť vybraných lekárov, najmä špecialistov, v pilotnej prevádzke bez čakania. Online systém zaznamenáva všetky objednávky, a tak vám môže ponúknuť najbližší voľný termín.
 3. Pomôžeme vám nájsť špecialistu a ponúkneme jeho voľnú kapacitu.
 4. Ušetríte hodiny strávené v čakárni. V objednávkovom systéme sa objednáte na konkrétny termín. Lekár by vás mal vyšetriť do 15 minút od dohodnutého termínu.
 5. Objednanie je úplne zadarmo (platíte len cenu hovoru). Ušetrite a neplaťte zbytočne.

Kto sa môže objednať?

Službu môžu využívať poistenci Dôvery

 • ak je zároveň ich všeobecný lekár alebo všeobecný lekár pre deti a dorast zapojený v programe DôveraPomáha
 • ak je členom programu DôveraPomáha diabetikom, do ktorého je zapojený aj jeho diabetológ

Zoznam zapojených lekárov

 • všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti a dorast, ktorí sú zapojení v programe DôveraPomáha
 • špecialisti zapojení v DôveraPomáha (lekára si môžete vyfiltrovať podľa kraja, v ktorom pôsobí, a podľa špecializácie)

Ak všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast vystúpi z programu DôveraPomáha, zaniká možnosť používať objednávkový systém aj pre pacienta. Zoznam aktuálne zapojených lekárov v programe nájdete v horeuvedenom filtri.

Službu môžete využiť

 • ak je lekár, ku ktorému sa chcete objednať, zapojený v programe DôveraPomáha
 • ak je diabetológ, ku ktorému sa chcete objednať, zapojený v DôveraPomáha diabetikom a aj vy ste členom tohto programu
 • ak nejde o akútne, život ohrozujúce stavy (V takom prípade zavolajte priamo lekárovi/záchranke a dohodnite sa na ďalšom postupe.)
 • máte uhradené všetky poplatky za zdravotné poistenie
 • máte odporúčací lístok od svojho ošetrujúceho lekára (Platí aj v prípade prvého vyšetrenia.)

Výmenný lístok nepotrebujete

 • k všeobecnému lekárovi ,
 • na vyšetrenie na psychiatriu alebo dermatovenerológiu (ku kožnému lekárovi)
 • na kontrolu k špecialistovi, ktorý vás už predtým vyšetroval
 • k špecialistovi, u ktorého ste dlhodobo systematicky sledodaný (napr. u diabetológa v prípade cukrovky)

Pred objednávaním si pripravte

 • preukaz poistenca
 • meno svojho všeobecného lekára alebo meno všeobecného lekára pre deti a dorast (Ak objednávate svoje dieťa, pracovník kontaktného centra si overí vašu totožnosť.)
 • meno lekára špecialistu alebo odbornosť lekára, ku ktorému sa chcete objednať
 • ak sa objednávate k špecialistovi - meno lekára, ktorý vám vyšetrenie odporučil a vypísal vám odporúčací lístok na vyšetrenie u špecialistu (ak sa na vyšetrenie vyžaduje).

Upozornenie:

Bez odporúčacieho lístka vás podľa zákona špecialista nemôže prijať na prvé vyšetrenie

Na čo si dajte špeciálny pozor?

Špeciálne pokyny pred vyšetrením

V niektorých prípadoch je potrebné dodržať špecifické pokyny pred vyšetrením (napríklad prísť nalačno). Na všetko vás upozorní pracovník kontaktného centra. Prosím, dodržiavajte všetky jeho pokyny. Inak je možné, že vás lekár nebude môcť vyšetriť.

Zrušenie alebo presunutie termínu vyšetrenia

Máte termín na vyšetrenie a už teraz viete, že nebudete môcť prísť? Preobjednajte sa, prosím, najneskôr do 24 hodín pred vyšetrením. Váš pôvodný termín môže využiť niekto iný. Vy si jednoducho vyberiete termín, ktorý vám bude viac vyhovovať.

Svoj príchod ohláste v ambulancii

Po príchode do čakárne oznámte svoj príchod v ambulancii. Prosíme vás, aby ste nemeškali. V ambulancii by vás mali prijať do 15 minút. Berte, prosím, ohľad na urgentné stavy iných pacientov. Je možné, že vás vo výnimočných prípadoch požiadajú o krátke strpenie.

Náš tip:

Neboli ste ošetrený v dohodnutom termíne alebo čakáte na vyšetrenie dlhšie ako 15 minút? V takýchto prípadoch alebo ak ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojný s vyšetrením, informujte nás o tom na kontaktnom centre.