Kontaktovať Dôveru

Zavolať cez mobilnú aplikáciu

Zavolať expresne
cez aplikáciu

  • kratšie ako bežný telefonát
  • bez overovacích otázok
Napísať cez elektronickú pobočku

Napísať cez
Elektronickú pobočku

  • rýchlejšie ako cez e-mail
  • bez overovacích otázok

Ďalšie spôsoby kontaktu: