• Podmienkou je vytvorené konto v Elektronickej pobočke a zapnutie sekcie Zmluvy a Štatutár.
  • Po prihlásení na webe https://lekarom.dovera.sk/ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti autentifikovaný na prístup k dokumentu.
  • Zmluva alebo Dodatok k zmluve sa potom zobrazí v časti Zmluvná dokumentácia.
  • Po oboznámení s obsahom dokumentu ho môžno jednoducho podpísať jedným klikom.

Vďaka elektronickému podpisu je dokument platný a účinný, podľa uvedeného dátumu účinnosti. Do poisťovne už nemusíte nič posielať.

Dokument ostane k dispozícii v elektronickej podobe na lekarom.dovera.sk. Po prihlásení do služby si ho môžete kedykoľvek stiahnuť, vytlačiť a uchovať aj v papierovej podobe.