Oznámenia hromadných platiteľov

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného môžete vyplniť online
Nahlásenie zmeny a zániku platiteľa poistného
Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie

Oznámenie použite na prihlásenie a odhlásenie zamestnanca, ohlásenie nemocenskej, ošetrovného alebo materského a podobne.

Tlačivá pre elektronickú pobočku

Žiadosť o zaslanie zásielky s GRID kartou na inú adresu
Splnomocnenie k registrácii do elektronickej pobočky - splnomocnenec fyzická osoba
Splnomocnenie k registrácii do elektronickej pobočky - splnomocnenec právnická osoba
Žiadosť o zablokovanie prístupu do elektronickej pobočky

Potvrdenie pre hromadných platiteľov

Túto žiadosť využite, keď od nás potrebujete potvrdenie:

  • na účely verejného obstarávania,
  • na účely cudzineckej polície,
  • o stave saldokonta platiteľa poistného,
  • všeobecné potvrdenie o stave pohľadávok.

Získať potvrdenie môžete už do jednej hodiny, stačí oň požiadať v Elektronickej pobočke. Potvrdenie dostanete online, nie až do piatich pracovných dní.

Žiadosť o potvrdenie, povolenie splátok, o odpustenie poplatkov z omeškania

Vykazovanie preddavkov hromadných platiteľov

Výkazy na určenie hodnoty preddavku na verejné zdravotné poistenie hromadného platiteľa:

Výkaz platný od mája 2018
Výkaz platný od januára 2015
Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend