Informácie o výsledkoch ročného zúčtovania začneme našim klientom postupne posielať v druhej polovici júna tohto roka. Zákonná lehota na doručenie ročného zúčtovania poistného je 30. 9. 2024. U klientov, ktorí využili možnosť odkladu daňového priznania, je to 31. 10. 2024.

Časté otázky o ročnom zúčtovaní

*Východiskom pre spracovanie tohto článku sú ustanovenia uvedené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ... v znení neskorších predpisov a vo vyhláške č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné a o ročnom zúčtovaní poistného v zneniach platných ku dňu 17. 4. 2024.