Buď si Elektronickú pobočku aktivujte na tejto stránke alebo pokračujte v čítaní a zistite o nej viac.

Elektronická pobočka vám umožní najmä:

 • Overiť zúčtovaciu dávku ešte pred odoslaním, či neobsahuje formálne chyby.
 • Jednoducho elektronicky zasielať zúčtovacie dávky a faktúry. Nemusíte už zasielať žiadne ďalšie papiere ani doklady poštou (výnimkou sú lekárne, ktoré musia posielať v papierovej podobe recepty a poukazy).
 • Dostať výsledok zúčtovania elektronicky.
 • Dobropisy, ťarchopisy či vystavené faktúry potvrdzovať bez potreby zasielania dokladov poštou.
 • Vidieť protokol sporných dokladov aj spätné chybové dávky.
 • V reálnom čase si skontrolovať aj vytlačiť všetky svoje faktúry, dávky a výsledky ich zúčtovania.
 • Mať k dispozícii službu Bezpečné lieky a v rámci nej celkovú prekripciu pacienta aj s upozornením na liekové interakcie.
 • So súhlasom pacienta vidieť jeho elektronickú zdravotnú kartu.
 • Požiadať nás o centrálny nákup liekov či iných produktov a poslať nám elektronicky návrh na úhradu lieku.
 • Jednoducho overiť pacienta - neplatiča.
 • Prehľadne pozerať zoznam kapitovaných poistencov.
 • Využívať hospiCOM na nahlasovanie hospitalizácií, zároveň máte prehľad o vami nahlásených hospitalizáciách aj o osobitne hradených výkonoch a o ich stave (či sú už schválené).
 • Overiť si kódy lekárov aj ambulancií a vidieť prehľad tých svojich tak, ako ich evidujeme.
 • Možnosť elektronicky nahlásiť zmenu ordinačných hodín, kontakty aj mimoriadne udalosti (napr. dovolenku).
 • Vytvárať, upravovať a rušiť prístupy do svojej Elektronickej pobočky pre ďalšie osoby (na vlastnú zodpovednosť)
 • Nastavovať si notifikácie a správy, ktoré chcete dostávať z Elektronickej pobočky

V prípade problémov s prihlásením do EP alebo do BLO/eReceptu, je potrebné kontaktovať kontaktné centrum na linke pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.