Na základe požiadavky samotných lekárov sme ju sprístupnili od októbra 2014 priamo v softvéri lekárov aj lekárnikov a online, teda s okamžitým prenosom dát. A nielen o liekoch. Služba sa dnes volá Bezpečné lieky online.

Predíďme problémom

Väčšina lekárov má medzi svojimi pacientmi polymorbídnych, chronikov či pacientov s poruchami eliminačných orgánov. Práve tí sú najviac vystavení rizikám spôsobeným nežiaducimi liekovými interakciami - neželanej zmene rozsahu alebo intenzity účinku lieku, nefrotoxicite či hepatotoxicite.

Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu liečby a zamedziť neželaným liekovým interakciám aj duplicitne predpísaným liekom. Lekári majú aktuálny prehľad o užívaných liekoch svojich pacientov priamo v počítači a v reálnom čase. Potvrdilo sa, že po uvedení služby Bezpečné lieky online poklesol počet neželaných liekový interakcií. Služba je dostupná pre všeobecných lekárov i špecialistov. A za jej používanie lekárov finančne odmeňujeme.

Lekárne aj výdajne s ňou získajú online overenie pacientov v aktuálnych a garantovaných registroch Dôvery a odpadne im povinnosť manuálne nahrávať recepty či poukazy. Údaje z nich sa natiahnu do softvéru okamžite po načítaní čiarového kódu alebo zadaní rodného čísla pacienta.

Služba sa stala predlohou pre obdobné služby ostatných dvoch zdravotných poisťovní a od 1. januára 2018 sa integrovala do štátneho Modulu erecept, a to v časti predpisu a výdaja liekov, dietetík a zdravotníckych pomôcok. Naďalej však funguje aj samostatne a lekárňam/výdajniam prináša extra funkcionality, ktoré štátny systém zatiaľ neobsahuje.