Materská/rodičovská dovolenka

 

Materská dovolenka

Nástup na materskú dovolenku rodičia oznamovať nemusia. Zdravotné poistenie za nich bude platiť štát. Odporúčame overiť si zmenu údajov v Elektronickej pobočke. Zamestnaným osobám bez trvalého pobytu na Slovensku, po ukončení poberania materskej (teda prechodom na rodičovskú) zaniká verejné zdravotné poistenie, pretože sa stávajú ekonomicky neaktívnou osobou.

Čo nám treba oznámiť?

 • Ak ste zamestnancom, pri nástupe na materskú dovolenku nie je potrebné kontaktovať nás.
 • Ak ste pred materskou dovolenkou podnikali (SZČO), v elektronickej pobočke sa oplatí overiť si, či nám príslušné úrady nahlásili zmenu vášho statusu.
Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Ako mám postupovať?

 • V sekcii Moji platitelia označte možnosť Platí za mňa štát, v nej skupinu Poberám náhradu príjmu - osoba na PN, MD, OČR.
 • V ďalšom kroku vypíšte dátum začiatku materskej dovolenky a priložte doklad zo Sociálnej poisťovne.

Rodičovská dovolenka

Pri prechode z materskej dovolenky na rodičovskú nie je potrebné zdravotnej poisťovni nič oznamovať. Zdravotné poistenie za poistenky a poistencov na rodičovskej dovolenke platí štát.

Čo nám treba oznámiť?

 • Ak nastupujete na rodičovskú dovolenku, ktorá nenadväzuje na materskú, oplatí sa skontrolovať si svoj status v elektronickej pobočke.

Ako mám postupovať?

 • V sekcii Moji platitelia označte možnosť Platí za mňa štát, v nej skupinu Iné - Osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok.
 • Potom vypíšte dátum začiatku rodičovskej dovolenky a priložte doklad z úradu práce.
Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Dieťa má 3 roky

Ak po materskej dovolenke nastupujete do zamestnania, nemusíte nám to oznamovať. Nezáleží na tom, či nastupujete k pôvodnému alebo k novému zamestnávateľovi. Zdravotnú poisťovňu treba kontaktovať, ak do práce nenastúpite.

Čo nám treba oznámiť?

 • Čerpanie rodičovského príspevku pre dieťa do 6 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom nemusíte oznamovať.
 • Ak chcete ostať poistencom štátu ako osoba, ktorá sa celodenne stará o dieťa do 6 rokov (bez potvrdenia od lekára), zdravotné poistenie si platiť nemusíte. Je však potrebné túto zmenu nám oznámiť.
 • Ak vaše dieťa nastúpilo do materskej školy, vy ste sa však nezamestnali, nepodnikáte a štát za vás neplatí zdravotné poistenie z iného titulu, prestávate byť poistencom štátu. Status samoplatiteľa treba oznámiť zdravotnej poisťovni.

Ako nám to oznámite?

 • Rodičovský príspevok pre dieťa do 6 rokov s nepriaznivým zdravotným stavom - Odporúčame overiť si svoj status v elektronickej pobočke v sekcii Stav účtu - Moji platitelia.
 • Celodennú starostlivosť o dieťa do 6 rokov nám oznámte cez elektronickú pobočku, sekcia Moji platitelia. Zvoľte možnosť Platí za mňa štát, v nej skupinu Iné. Označte, že ste osoba, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov. Nezabudnite priložiť sken alebo fotku rodného listu dieťaťa.
 • Ako samoplatiteľ sa najrýchlejšie prihlásite cez elektronickú pobočku v sekcii Moji platitelia.

Samoplatiteľ

Samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné. V roku 2023 má výšku 84,77 €. Samoplatitelia so zdravotným postihnutím platia 42,38 €. Presnú výšku poistného nájdete v elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Cez elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Špecifické prípady

Ostali ste po rodičovskej dovolenke doma s dieťaťom do 6 rokov a súčasne ste SZČO? V taktom prípade prichádza k súbehu platiteľov, keďže ste súčasne aj poistencom štátu.

Platenie poistného

Vaša povinnosť uhrádzať mesačné preddavky poistného závisí od vášho príjmu/vymeriavacieho základu z vašich príjmov z podnikania. Povinnosť uhrádzať mesačné preddavky poistného vám zanikne, ak živnosť pozastavíte.

Cez elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu