Táto digitálna služba je pomôckou pre ambulantných lekárov všeobecnej aj špecializovanej starostlivosti.

Nájdete v nej informácie nielen o aktuálnom stave plnenia vašich hodnotiacich parametrov kvality, efektívnosti a inovácií, ale navyše, teraz sme vám sprístupnili aj užitočné informácie o vašich pacientoch, ktoré môžu byť pre lekára nápomocné pri rozhodovaní o ďalšej liečbe.

Nová služba vám prináša tieto výhody:

1. Prehľad o vašich pacientoch - počet ošetrení a kontaktov, index rizika, najčastejšie diagnózy, najnákladnejšia liečba.

  • Informácie o hospitalizovaných pacientoch
  • Prehľad o hypertonikoch, pacientoch s diabetom a starostlivosť o nich
  • Nastavená farmakoterapia chronických pacientov a možné kontraindikácie
  • Informácie o dispenzarizovaných pacientoch pre ŠAS
  • Prehľad o pacientoch, ktorí užívajú nadmerné množstvo liekov, informácie o nevybraných liekoch a liekoch zamenených v lekárni

2. Kontrola nad aktuálnym stavom plnenia vašich hodnotiacich parametrov

  • Predbežné výsledky plnenia parametrov, ktoré viete ešte do konca hodnoteného obdobia zmeniť
  • Finančné vyjadrenie plnenia parametrov, teda výšku úhrady navyše za ich plnenie
  • Zmysel parametrov, ktoré hodnotíme, z pohľadu kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti
  • Transparentné zobrazenie výpočtu parametrov

Údaje sú v aplikácii aktualizované mesačne a prístupné kedykoľvek.

Svoje výsledky plnenia parametrov si môžete preklikať aj do minulosti a porovnať, čo sa vám dnes darí plniť lepšie. Nájdete ich aj s vysvetlením, ako poisťovňa daný výsledok vypočítala.

Do aplikácie sa dostanete cez web nahttps://lekarom.dovera.sk/ alebo priamo zo svojej elektronickej pobočky poskytovateľa, cez tlačidlo "DôveraLekárom". Prihlasovacie údaje sú rovnaké.

Vyskúšajte si novú službu a podeľte sa s nami o svoj názor. Chceme, aby služba bola pre vás čo najužitočnejšia. Návrhy na jej vylepšenie nám môžete poslať priamo z webovej aplikácie cez tlačidlo "Váš názor" alebo cez kontaktný formulár, ktorý tiež nájdete priamo vo webovej aplikácii.

Službu DôveraLekárom prepájame s vašou elektronickou pobočkou.