Postupne pridávame najpoužívanejšie funkcionality elektronickej pobočky a služby, ktoré vám zjednodušia administratívu.

Služba prináša:

1. Zmluvná dokumentácia – zmluvy a dodatky s možnosťou elektronického podpisu

 • Ak ste štatutár, môžete elektronicky podpísať zmluvný dokument
 • Prehľad všetkých podpísaných zmlúv a dodatkov
 • K podpísaným zmluvným dokumentom má prístup každý PZS , aj keď je členom Asociácie a táto podpisuje zmluvy za neho

2. Kontrola nad aktuálnym stavom plnenia vašich hodnotiacich parametrov avaša aktuálna cena

 • Predbežné výsledky plnenia parametrov, ktoré viete ešte do konca hodnoteného obdobia zmeniť
 • Vyhodnotené obdobie plnenia parametrov a aktuálna cena (dodatková kapitácia, cena bodu, cena výkonov) podľa typu zmluvy
 • Finančné vyjadrenie plnenia parametrov, teda výšku úhrady navyše za ich plnenie
 • Zmysel parametrov , ktoré hodnotíme, z pohľadu kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti
 • Transparentné zobrazenie výpočtu parametrov

Nové_pre vybrané odbornosti PZS je dostupná funkcionalita pre výber a zmenu hodnotiach parametrov.

3. Návrhy na zdravotnú starostlivosť – kúpeľná starostlivosť

 • Od 10.10.2022 je podanie kúpeľného návrhu dostupné iba cez DôveraLekárom
 • Poslať návrh cez DôveraLekárom je rýchle a jednoduché. Podanie kúpeľného návrhu je zjednodušené a prebieha v piatich krokoch.
 • Po odoslaní návrhu dostane lekár výsledok (schválenie / neschválenie) prevažne do 24 hodín.
 • Návrh je dostupný v zozname podaných návrhov. Obsah návrhu aj dôvody schválenia a neschválenia budú v detaile návrhu.

4. Pacienti – informácie o vašich pacientoch

 • Počet ošetrení a kontaktov, index rizika, najčastejšie diagnózy
 • Služba pre riešenie kapitačných konfliktov. Na pár klikov vyradíte pacienta z evidencie, alebo naopak, po zaslaní dohody si ho môžete, v prípade konfliktu, ponechať v evidencii.
 • Informácie o hospitalizovaných pacientoch,
 • Prehľad o hypertonikoch a o pacientoch s diabetom a o starostlivosti o týchto pacientov,
 • Nastavená farmakoterapia chronických pacientov a možné kontraindikácie,
 • Informácie o dispenzarizovaných pacientoch pre poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti,
 • Prehľad o pacientoch, ktorí užívajú nadmerné množstvo liekov , informácie o nevybraných liekoch a zamenených v lekárni.
 • Prehľad o pacientoch s najnákladnejšou liečbou

5. Prehľad diagnóz – informácie o vašich pacientoch

 • Porovnanie diagnóz vašich pacientov s inými lekármi v odbornosti, vrámci SR, aj podľa krajov
 • Detailný prehľad nákladov na lieky, zdravotnícke pomôcky, zdravotné výkony, SVLZ výkony
  • Prehľad nákladov na pacienta podľa diagnózy
 • Údaje sú aktualizované mesačne

6. Profil PZS

 • Platnosť zmluvného vzťahu, zoznam odborností, členstvo v Asociácii, zapojenie do DôveraPomáha
 • Kontaktné osoby, bankové spojenie, zmluvné prístroje
 • Zmena prihlasovacích údajov (meno a heslo sa zmení súčasne aj pre prístup do elektronickej pobočky
 • Prehľad úväzkov ambulancie a lekárov
 • Ordinačné hodiny

7. Prepojenie s elektronickou pobočkou

 • Všetky elektronické služby budeme postupne zjednodušovať a presúvať do DôveraLekárom. Kým sa tak stane, k najpoužívanejším funkcionalitám sa zatiaľ dostanete cez dlaždicu Elektronická pobočka.
 • Ak potrebujete upraviť podmienky svojho prístupu, pridať sekcie či vytvoriť nový prístup, prekliknete sa do Správy prístupov.

Navštívte vynovenú DôveraLekárom

Do aplikácie DôveraLekárom sa dostanete cez lekarom.dovera.sk alebo priamo zo svojej elektronickej pobočky poskytovateľa, cez tlačidlo "DôveraLekárom". Prihlasovacie údaje sú rovnaké.

Návrhy na jej vylepšenie nám môžete poslať priamo z webovej aplikácie DôveraLekárom cez tlačidlo "Váš názor".

Prejsť do DôveraLekárom