Postupne pridávame najpoužívanejšie funkcionality elektronickej pobočky a služby, ktoré vám zjednodušia administratívu.

Služba prináša:

1. Zmluvná dokumentácia – zmluvy a dodatky s možnosťou elektronického podpisu

 • Ak ste štatutár, môžete elektronicky podpísať zmluvný dokument
 • Prehľad všetkých podpísaných zmlúv a dodatkov
 • K podpísaným zmluvným dokumentom má prístup každý PZS, aj keď je členom Asociácie a táto podpisuje zmluvy za neho

2. Kontrola nad aktuálnym stavom plnenia vašich hodnotiacich parametrov avaša aktuálna cena

 • Predbežné výsledky plnenia parametrov, ktoré viete ešte do konca hodnoteného obdobia zmeniť
 • Vyhodnotené obdobie plnenia parametrov a aktuálna cena (dodatková kapitácia, cena bodu, cena výkonov) podľa typu zmluvy
 • Finančné vyjadrenie plnenia parametrov, teda výšku úhrady navyše za ich plnenie
 • Zmysel parametrov, ktoré hodnotíme, z pohľadu kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti
 • Transparentné zobrazenie výpočtu parametrov

Nové_pre vybrané odbornosti PZS je dostupná funkcionalita pre výber a zmenu hodnotiach parametrov. Viac informácii TU.

3. Návrhy na zdravotnú starostlivosť – kúpeľná starostlivosť

 • Od 10.10.2022 je podanie kúpeľného návrhu dostupné iba cez DôveraLekárom
 • Podanie kúpeľného návrhu je zjednodušené a prebieha v piatich krokoch. Návod, ako poslať návrh cez DôveraLekárom https://www.dovera.sk/lekar/tema-schvalovanie-a-navrhy-na-zdravotnu-starostlivost/navrhy-na-zdravotnu-starostlivost-a-pomocky
 • Odoslaním návrh dostáva lekár výsledok (Schválenie / Neschválenie), prevažne spracovaný do 24 hodín
 • Návrh je dostupný v zozname podaných návrhov. Obsah návrhu aj dôvody schválenia a neschválenia budú v detaile návrhu.

4. Pacienti – informácie o vašich pacientoch

 • Počet ošetrení a kontaktov, index rizika, najčastejšie diagnózy
 • Služba pre riešenie kapitačných konfliktov. Na pár klikov vyradíte pacienta z evidencie alebo naopak, po zaslaní Dohody si ho môžete, v prípade konfliktu, ponechať v evidencii.
  • Návod na riešenie kapitačných konfliktov nájdete tu.
 • Informácie o hospitalizovaných pacientoch,
 • Prehľad o hypertonikoch a o pacientoch s diabetom a o starostlivosti o týchto pacientov,
 • Nastavená farmakoterapia chronických pacientov a možné kontraindikácie,
 • Informácie o dispenzarizovaných pacientoch pre poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti,
 • Prehľad o pacientoch, ktorí užívajú nadmerné množstvo liekov, informácie o nevybraných liekoch a zamenených v lekárni.
 • Prehľad o pacientoch s najnákladnejšou liečbou

5. Prehľad diagnóz – informácie o vašich pacientoch

 • Porovnanie diagnóz vašich pacientov s inými lekármi v odbornosti, vrámci SR, aj podľa krajov
 • Detailný prehľad nákladov na lieky, zdravotnícke pomôcky, zdravotné výkony, SVLZ výkony
  • Prehľad nákladov na pacienta podľa diagnózy
 • Údaje sú aktualizované mesačne

6. Profil PZS

 • Platnosť zmluvného vzťahu, zoznam odborností, členstvo v Asociácii, zapojenie do DôveraPomáha
 • Kontaktné osoby, bankové spojenie, zmluvné prístroje
 • Zmena prihlasovacích údajov (meno a heslo sa zmení súčasne aj pre prístup do elektronickej pobočky
 • Prehľad úväzkov ambulancie a lekárov
 • Ordinačné hodiny

7. Prepojenie s elektronickou pobočkou

 • Všetky elektronické služby budeme postupne zjednodušovať a presúvať do DôveraLekárom. Kým sa tak stane, k najpoužívanejším funkcionalitám sa zatiaľ dostanete cez dlaždicu Elektronická pobočka.
 • Ak potrebujete upraviť podmienky svojho prístupu, pridať sekcie či vytvoriť nový prístup, prekliknete sa do Správy prístupov.

Do aplikácie DôveraLekárom sa dostanete cez https://lekarom.dovera.sk/ alebo priamo zo svojej elektronickej pobočky poskytovateľa, cez tlačidlo "DôveraLekárom". Prihlasovacie údaje sú rovnaké.

Návrhy na jej vylepšenie nám môžete poslať priamo z webovej aplikácie DôveraLekárom, cez tlačidlo "Váš názor", ktorý nájdete priamo vo webovej aplikácii.

Navštívte vynovenú DôveraLekárom

Prihláste sa s rovnakými údajmi ako do elektronickej pobočky.

Prejsť do DôveraLekárom