Zrušenie prihlášky (späťvzatie)

Ak ste sa prepoistili, svoju prihlášku môžete zrušiť bez uvedenia dôvodu do 31. októbra. Nezabúdajte, prosím, že poistený môžete byť iba v jednej zdravotnej poistovni. Ak ste podali prihlášku do viacerých poisťovní, zo zákona máte povinnosť vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trváte.

Prepoistili ste sa, ale

chcete zostať v Dôvere?

Stiahnite si tlačivo pre zrušenie prihlášky do inej poisťovne.

Do 31. októbra podpíšte a doručte tlačivo do zdravotnej poistovne (VŠZP alebo Union), v ktorej ste podali prihlášku:

  • osobne,
  • poštou,
  • elektronicky cez portál slovensko.sk
    (podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)

chcete zostať vo svojej poisťovni?

Stiahnite si tlačivo pre zrušenie prihlášky do Dôvery.

Do 31. októbra podpíšte a doručte tlačivo:

  • osobne v ktorejkoľvek pobočke Dôvery,
  • poštou na DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra,
  • alebo elektronicky na [email protected]
    (podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom).