Komerčné zdravotné poistenie pre cudzincov so zľavou

Krátkodobé komerčné zdravotné poistenie je určené najmä pre cudzincov, ktorí prichádzajú na Slovensko a nemôžu byť okamžite poistení v systéme verejného zdravotného poistenia.

Hoci Dôvera krátkodobé komerčné poistenie priamo neponúka, vďaka spolupráci s poisťovňou AXA pre vás máme zľavu 15 % na takéto poistenie.

Krátkodobé poistenie spĺňa legislatívne podmienky pre udelenie víz a je akceptované cudzineckou políciou. Spĺňa aj podmienky zákona o pobyte cudzincov na území Slovenska a je uznávané orgánmi štátnej a miestnej správy Slovenskej republiky.

Poistenie vám pokryje

  • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu
  • hospitalizáciu 
  • ambulantne predpísané lieky
  • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov
  • prepravu do zdravotníckeho zariadenia
  • repatriáciu do materskej krajiny poisteného (vrátane prepravy telesných ostatkov)
  • viac informácií o poistení nájdete na stránke poisťovne AXA 

Ako získať zľavu?

1

Vyplňte krátky formulár.

2

Po vyplnení formulára vám na e-mail pošleme odkaz na poistenie od AXA so zľavou.

3

Kliknite na odkaz v e-maile, zľava 15 % z poistenia bude odpočítaná automaticky.