Dňa 1.1.2024 nadobudol účinnosť Zákon 540/2021 o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len ako „zákon OSN“ – Optimalizácia siete nemocníc), ktorým sa menia viaceré aspekty poskytovania ústavnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti. 

Pre podrobnejšie vysvetlenie, čo všetko sa mení v praxi, kliknite na tieto odkazy:

Aktuálny zoznam zmluvných medicínskych služieb v jednotlivých nemocniciach na tomto odkaze.

Nižšie si môžete prečítať odpovede na najčastejšie otázky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k tomuto zákonu v kontexte zmluvných vzťahov medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom a informácie k novým zoznamom čakajúcich poistencov.


A. Otázky k zákonu OSN a rozsahu zazmluvnenej starostlivostiB. Otázky k novým zoznamom čakajúcich poistencov