Elektronická pobočka vám umožní najmä:

 • Vidieť svoj účet - prehľad úhrady poistného aj s informáciou, či máte dlh alebo preplatok.
 • Uhradiť poistné on-line cez internetbanking prostredníctvom služieb VÚB Pay, Tatra Pay alebo formou CardPay, ktorá umožňuje realizovať úhradu platobnou kartou bez ohľadu na to, v ktorej banke bola vydaná. Podrobnosti nájdete tu.
 • Zasielať elektronicky mesačné, ročné alebo dividendové výkazy priamo do preddefinovaného online formulára alebo dávkou.
 • Zasielať elektronicky hromadné oznámenie (a prostredníctvom neho oznámiť pracovný pomer, materskú dovolenku, práceneschopnosť či poberanie rodičovského príspevku u vašich zamestnancov poistených v Dôvere) priamo do preddefinovaného online formulára alebo dávkou.
 • Získať prehľad o vašich zamestnancoch poistených v Dôvere. Zároveň si môžete overiť, či má niektorý z nich nárok na zníženú sadzbu. Predídete tak chybám a častým následným stornám, ktoré sú spojené so spätnou opravou.
 • Požiadať a získať potvrdenie o stave pohľadávok a záväzkov do 1 hodiny (pri bezproblémovom spracovaní).
 • Požiadať o splátkový kalendár.
 • Požiadať o vrátenie preplatku na poistnom .
 • Možnosť podať námietku voči výkazu nedoplatkov alebo upomienkam a byť informovaný o jej riešení.
 • Skontrolovať, prehliadať a tlačiť všetky odoslané dokumenty.
 • Byť informovaný o prípadných chybách (napr. nedoručený mesačný výkaz alebo chybný mesačný výkaz či hromadné oznámenie) aj s návodom, ako tieto chyby opraviť.
 • Vytvárať, upravovať a rušiť prístupy do svojej Elektronickej pobočky pre ďalšie osoby (na vlastnú zodpovednosť a na základe príslušného oprávnenia)
 • Externé spracovanie agendy pokiaľ vám agendu spracováva iná (účtovná) spoločnosť.
 • Nastaviť si notifikácie a správy, ktoré chcete dostávať z Elektronickej pobočky