Poistite sa za 3 minúty

Je to jednoduché, stačí iba občiansky preukaz. Všetko ostatné vybavíme za vás.

Poistite sa za 3 minúty

Ste iba 3 kroky od využívania svojich výhod

Prihlášku môžete odoslať kedykoľvek, najneskôr do 30. septembra.

Od 1. januára nasledujúceho roka sa stanete naším poistencom


1
Pripravte si občiansky preukaz
3
Začnite si užívať prvé benefity