S lekármi aj s kúpeľnými zariadeniami sme sa dohodli na modernejšom, jednoduchšom a rýchlejšom spôsobe schvaľovania kúpeľných návrhov. Okrem iného sa tým zvýši ochrana osobných údajov našich poistencov.

Kúpeľné návrhy lekári po novom vypisujú a posielajú predovšetkým cez webovú aplikáciu DôveraLekárom*. Vďaka tomu prebehne vypísanie návrhu, jeho doručenie do poisťovne a schválenie za 24 hodín. Po novom už lekár nemusí s návrhom posielať rôzne doklady, čím odpadáva jeden z doterajších dôvodov neschválenia návrhu (chýbajúce prílohy).

Ako sa dostanete do kúpeľov po novom

1. Lekár vyplní a odošle návrh na kúpeľnú liečbu cez web.

2. Návrh schválime do 24 hodín.

3. Po schválení liečby sa s vami spojíme e-mailom, telefónom alebo klasickým listom – podľa toho, aký kontakt ste nám na seba uviedli.

  • Ak máme na vás číslo na mobilný telefón, pošleme vám sms s informáciou o schválení návrhu a o tom, že podrobné inštrukcie nájdete vo svojej Elektronickej pobočke.
  • Ak máme na vás e-mailovú adresu, pošleme vám e-mail s informáciou o schválení návrhu a o tom, že podrobné inštrukcie nájdete vo svojej Elektronickej pobočke.
  • Ak na vás nemáme mobil ani e-mail, pošleme vám klasický list s informáciou o schválení návrhu, s rezervačným kódom, zoznamom kúpeľných zariadení a s potrebnými inštrukciami. 

4. Zo zoznamu kúpeľných zariadení, ktorý vám pošleme, si sami vyberiete, kam chcete ísť. Zároveň si sami s kúpeľmi dohodnete, kedy by vám vyhovoval termín nástupu. V zozname nájdete telefonický aj elektronický kontakt na všetky príslušné kúpeľné zariadenia.

5. Pri rezervácii uvediete špeciálny rezervačný kód, ktorý vám pridelíme a priložíme k zoznamu kúpeľných zariadení.

Dokumentácia vo vašich rukách

Nový spôsob schvaľovania kúpeľných návrhov lepšie chráni vaše osobné údaje. Pretože vašu zdravotnú dokumentáciu už do kúpeľov nezasielame my. Ak bude potrebná, prinesiete si ju so sebou do kúpeľov sami. Vydá vám ju váš všeobecný lekár, ktorého musíte navštíviť nie skôr ako 14 dní pred nástupom do kúpeľov. Tak ako doteraz, on musí potvrdiť, že vašej kúpeľnej liečbe nebránia žiadne zdravotné okolnosti (kontraindikácie).


*Lekári môžu vypísať kúpeľný návrh aj starým spôsobom, veríme však, že uprednostnia nový spôsob, ktorý je pre nich, pre kúpele i pre vás rýchlejší a ústretovejší.