Rýchla zdravotná pomoc (záchranná zdravotná služba)

Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zabezpečujú ju operačné strediská tiesňového volania. O tom, či k vám príde sanitka s lekárom alebo bez neho, rozhoduje krajské operačné stredisko po tom, ako zavoláte na číslo 112. Každá záchranná služba má s nami zmluvu, za ošetrenie a prevoz neplatíte.

Neodkladná zdravotná starostlivosť

Neodkladná zdravotná starostlivosť je definovaná ako zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií. Bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti je vážne ohrozené  zdravie pacienta, bude trpieť náhlou a neznesiteľnou bolesťou alebo dôjde k náhlym zmenám jeho správania a konania. Tie môžu vyústiť do bezprostredného ohrozenia pacienta alebo jeho okolia.

Bezplatnú tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby

155