Aktuality

26.01.2023

Cez eRecept môžete predpísať ďalšie pomôcky

Od 1. februára môžete cez eRecept predpísať svojim pacientom ďalšie dve zdravotnícke pomôcky.
Čítajte ďalej
24.01.2023

Srdciarom aj diabetikom hradíme liečebný telocvik

Liečebný telocvik znižuje úmrtnosť u srdciarov až o 30 %, pacienti sa nevracajú tak často do nemocnice a stačí im menej liekov. Preto od januára pilotne v Dome srdca v Martine hradíme našim poistencom ambulantnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu v najširšom rozsahu spomedzi zdravotných poisťovní.
Čítajte ďalej
23.01.2023

Vzdelávanie lekárov: Nezmeškajte nové témy

Aj v tomto roku pre vás pripravujeme desiatky webinárov a seminárov na témy, ktoré vás najviac zaujímajú. Opäť sa s vami spojíme cez MS Teams, ale prídeme za vami aj osobne.
Čítajte ďalej
23.01.2023

Ocenili sme vaše nasadenie

Koncom minulého roka sme ocenili vyše šesťsto zdravotníkov za ich mimoriadny výkon a prínos pre zdravie spoločnosti. Poďakovali sme sa všeobecným lekárom, lekárom špecialistom i ADOS odmenami spolu v hodnote 124-tisíc eur.
Čítajte ďalej
23.01.2023

Vybrali sme zdravotnícke zariadenia, ktorým rozdelíme 300-tisíc eur

Na jeseň sme vyhlásili ďalší ročník grantu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vybrali sme najlepšie žiadosti a 25 zariadeniam prerozdelíme sumu 300-tisíc eur na modernizáciu, rekonštrukciu priestorov aj na nákup nových medicínskych prístrojov.
Čítajte ďalej
17.01.2023

Ako si vybrať voliteľný hodnotiaci parameter

Do konca februára 2023 si môžu lekári vybraných odborností po prvý raz zmeniť jeden z hodnotiacich parametrov za voliteľný.
Čítajte ďalej
14.12.2022

Teší nás obrovský záujem poskytovateľov o grant

Po tretí raz sme otvorili grantový program pre poskytovateľov. Zozbierali sme takmer 400 žiadostí, ktoré práve posudzujeme. Podporených žiadateľov vyhlásime už na začiatku roka 2023.
Čítajte ďalej
14.12.2022

Milí poskytovatelia zdravotnej, lekárenskej, ošetrovateľskej starostlivosti

Po minulé dva roky som sa vám takto koncom decembra prihováral a spomínal nie práve pozitívne skutočnosti, ktoré ovplyvnili slovenské zdravotníctvo aj celú spoločnosť. A hoci sami najlepšie viete, že by bolo o čom písať aj teraz, neurobím tak. Zlých správ stačilo. Máte ich dosť vy aj my.
Čítajte ďalej
13.12.2022

Novinka pre lekárov: Od Nového roka si môžete meniť hodnotiace parametre

Nevyhovuje vám doterajší parameter, podľa ktorého vás hodnotíme? Od januára máte možnosť vybrať si iný. Novinka sa týka siedmich lekárskych odborností, ale už pracujeme na ich rozšírení. Našou ambíciou je, aby si časom mohol každý lekár vybrať také hodnotiace parametre, aké mu dávajú najväčší zmysel.
Čítajte ďalej
19.12.2022

Predpis a výdaj zdravotníckych pomôcok z podskupín D12 a D13 (1.časť: Podskupiny D12 a D13 vs. diagnózy)

Zoznámte sa s novými pravidlami týkajúcimi sa predpisu a výdaja zdravotníckych pomôcok (ďalej len ZP) z podskupín D12 (glukózový senzor) a D13 (pomôcky na prenos dát), uvedených v Zozname kategorizovaných ZP. Do platnosti vstupujú 1.1.2023.
Čítajte ďalej