Aktuality

24.05.2024

Prechod z nemocnice do ambulancie trvá dlho. Našu analýzu podporili európske kapacity v kardiológii

Len 56 % pacientov so srdcovým zlyhávaním navštívi do troch mesiacov po hospitalizácii ambulantného kardiológa. Ženy ešte zriedkavejšie než muži. Je čo zlepšovať, zhodujú sa európski odborníci s našou analýzou.
Čítajte ďalej
21.05.2024

Zmena podmienok indikačného obmedzenia v úhradovej skupine č. 5 (NOAK) od 1.5.2024

Ministerstvo zdravotníctva usmernením zo dňa 1.5.2024 zrušilo špecifické diagnózy I48.7, I26.7, I80.7 používané pre preskripciu NOAK.
Čítajte ďalej
14.05.2024

Nová zmena finančných limitov inkontinenčných pomôcok

Mesačné finančné limity pre úhradu inkontinenčných pomôcok z verejného zdravotného poistenia pre II. stupeň inkontinencie majú od 25. apríla novú výšku.
Čítajte ďalej
30.04.2024

Zmena vo vykazovaní liekov podávaných v ambulanciách

S platnosťou od 1. januára 2024 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou doplnil vykazovanie ambulantných dávok o kód indikačného obmedzenia podaného lieku. Táto nová povinnosť sa týka tých liekov, ktorých úhrada zo zdravotného poistenia je viazaná na splnenie indikačného obmedzenia.
Čítajte ďalej
27.03.2024

Nové metodické usmernenia ÚDZS platné od 1.4.2024

Od 1. apríla 2024 platia nové metodické usmernenia vydané Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (22.3.2024). Pozrite sa, čo sa mení.
Čítajte ďalej
21.03.2024

Zmena podmienok indikačného obmedzenia v úhradovej skupine č. 5 (NOAK) od 1.4.2024

Rozhodnutím MZ SR sa od 1.4.2024 mení znenie indikačného obmedzenia u liekov zo skupiny nových antikoagulancií (NOAK). Toto stručné zhrnutie vám pomôže pri vytváraní preskripčných záznamov a voľbe kódu diagnózy pri predpisovaní liekov zo skupiny NOAK.
Čítajte ďalej
21.02.2024

Zmeny v zoznamoch čakajúcich poistencov

Reforma ústavnej zdravotnej starostlivosti od 1.1.2024 rozširuje spektrum zdravotnej starostlivosti, na ktorú je potrebné viesť zoznamy čakajúcich poistencov a úplne mení spôsob jej plánovania.
Čítajte ďalej
29.02.2024

Začal platiť zákon o optimalizácii siete nemocníc. Čo sa mení v praxi?

Najväčšia reforma ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku je od Nového roka realitou. V pondelok 1.1.2024 nadobudol účinnosť zákon 540/2021 a vyhláška 531/2023 Z.z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti pre rok 2024.
Čítajte ďalej
19.02.2024

V Liekovej karte nájdete viac údajov. Doplnili sme, čo ste potrebovali

Viacerí ste nás žiadali o doplnenie Liekovej karty o zdravotnícke pomôcky, lieky podané v ambulancii a o opakované recepty. Od februára už tieto údaje v Liekovej karte nájdete. A vylepšili sme pre vás aj ďalšie jej funkcie.
Čítajte ďalej
18.01.2024

Predpis a výdaj zdravotníckych pomôcok z podskupín D12 a D13 (1.časť: Podskupiny D12 a D13 vs. diagnózy)

Zoznámte sa s novými pravidlami týkajúcimi sa predpisu a výdaja zdravotníckych pomôcok (ďalej len ZP) z podskupín D12 (glukózový senzor) a D13 (pomôcky na prenos dát), uvedených v Zozname kategorizovaných ZP. Platia od 1.1.2023. Systém FGM vypadol 1.1.2024 z kategorizácie z dôvodu ukončenia jeho výroby.
Čítajte ďalej