Aktuality

21.09.2023

Zúčtovanie a faktúry presúvame do DôveraLekárom

Zúčtovanie zdravotnej starostlivosti a potvrdzovanie faktúr v jeseni presunieme z Elektronickej pobočky do webovej aplikácie DôveraLekárom.
Čítajte ďalej
14.09.2023

Od októbra si môžu vybrať hodnotiaci parameter ďalšie lekárske odbornosti

Nevyhovuje vám doterajší parameter, podľa ktorého vás hodnotíme? Od októbra pribudlo ďalších sedem medicínskych odborností, ktoré si môžu zvoliť iný parameter. Našou ambíciou je, aby si časom mohol každý lekár vybrať také hodnotiace parametre, aké mu dávajú najväčší zmysel.
Čítajte ďalej
24.08.2023

Máte pacienta s množstvom liekov?

Viete, koľko vašich pacientov užíva naozaj priveľa liekov? Využite možnosť bezplatnej konzultácie farmakoterapie takýchto svojich pacientov so špecialistami na klinickú farmakológiu, ktorú vám ponúkame.
Čítajte ďalej
24.08.2023

Odvoz do nemocnice Bory pre vašich pacientov

Ak váš pacient – náš poistenec potrebuje liečbu, akú poskytuje nemocnica Bory, neváhajte mu ju odporučiť. Zabezpečíme mu bezplatnú dopravu na zákrok aj späť domov, nech býva v ktoromkoľvek kúte Slovenska.
Čítajte ďalej
09.08.2023

Ako sa vyhnúť zamietnutiu opakovanej kúpeľnej liečby

Pri posudzovaní kúpeľných návrhov sa často stretávame s prípadmi, kedy lekár žiada kúpeľnú liečbu z verejného zdravotného poistenia pre svojho pacienta častejšie, ako povoľuje legislatíva. Prinášame vám príklady z praxe s častými chybami a poradíme, ako sa im vyhnete.
Čítajte ďalej
04.08.2023

Zmena úhrady liekov z úhradovej skupiny č. 5 (NOAK) od 1.8.2023

Od 1.8.2023 došlo k zmene úhrad liekov zo skupín nových antikoagulancií (NOAK) pri vybraných diagnózach I26.7, I48.7 a I80.7. V priloženej tabuľke nájdete ich aktuálne úhrady zdravotnou poisťovňou v zmysle platného Zoznamu kategorizovaných liekov MZ SR.
Čítajte ďalej
14.07.2023

Zvýšili sa ceny inkontinenčných pomôcok

Od 1. júla sa v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok zvýšili ceny inkontinenčných pomôcok. Finančný limit stanovený na mesiac pre úhradu z verejného zdravotného poistenia však navýšený nebol.
Čítajte ďalej
10.07.2023

Masky k ventilačným a respiračným prístrojom

Od 1. júla 2023 zmenilo ministerstvo zdravotníctva kategorizačný zoznam. Jednou zo zmien je aj zmena preskripčného obmedzenia pri maskách k ventilačným a respiračným prístrojom.
Čítajte ďalej
22.06.2023

Pozor na prísnejšie chybové hlásenia pri preskripcii

Od 1. júla 2023 zvyšujeme závažnosť chybových hlásení pri ukladaní preskripčných záznamov. Doterajšia hláška „Varovanie“ sa mení na „Chybu“.
Čítajte ďalej
18.05.2023

Do služby DôveraLekárom pribudli nové funkcie

Do webovej aplikácie DôveraLekárom pridávame ďalšie najpoužívanejšie funkcie elektronickej pobočky poskytovateľa a služby pre zjednodušenie administratívy. Aktuálne vám do nej pribudla schránka správ a možnosť poslať nám spätnú väzbu.
Čítajte ďalej