Aktuality

14.11.2023

Meníme zúčtovanie zdravotnej starostlivosti, dotkne sa to každého

Od Nového roka prejde zúčtovanie zdravotnej starostlivosti veľkou zmenou. Presúvame ho do webovej aplikácie DôveraLekárom.
Čítajte ďalej
02.11.2023

Verejný prísľub zdravotnej poisťovne Dôvera zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbornosti oftalmológia

V súvislosti so snahou spol. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 (ďalej len "Dôvera") o zvýšenie dostupnosti a kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov do 10 rokov (ďalej len „maloletý poistenec“) v špecializačnom odbore oftalmológia vydávame tento
Čítajte ďalej
31.10.2023

Upozornenie na zmenu pri kontrolách vykázanej zdravotnej starostlivosti

Upozorňujeme na zmenu pri kontrolách vykázanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej od 1. januára 2024 a uhrádzanej podľa systému DRG.
Čítajte ďalej
27.11.2023

Podporili sme vaše projekty, ďakujeme, že robíte pre pacientov viac

V tomto roku sme pomohli dotiahnuť do zdarného konca štyri skvelé projekty poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Každý je z iného súdka, ale spája ich nadštandardná pomoc pacientom.
Čítajte ďalej
27.10.2023

Usmernenie k predpisovaniu inhibítorov protónovej pumpy

Keďže takmer každý desiaty poistenec Dôvery užíval tento rok niektorý z liekov patriacich do skupiny inhibítorov protónovej pumpy - PPI (omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, ezomeprazol) zhrnuli sme vám dôležité fakty pre ich efektívnejšie predpisovanie.
Čítajte ďalej
24.10.2023

Ako postupovať pri predpise liekov na odporúčanie lekára špecialistu

Pacienti sa po vyšetrení u lekára špecialistu neraz vracajú do ambulancie svojho obvodného lekára s odporúčaním, aby im všeobecný lekár predpísal konkrétny liek. Viete, ako v týchto prípadoch postupovať a komu sa započítajú náklady na takto predpísaný a vykázaný liek?
Čítajte ďalej
21.09.2023

Zúčtovanie a faktúry presúvame do DôveraLekárom

Zúčtovanie zdravotnej starostlivosti a potvrdzovanie faktúr v jeseni presunieme z Elektronickej pobočky do webovej aplikácie DôveraLekárom.
Čítajte ďalej
14.09.2023

Od októbra si môžu vybrať hodnotiaci parameter ďalšie lekárske odbornosti

Nevyhovuje vám doterajší parameter, podľa ktorého vás hodnotíme? Od októbra pribudlo ďalších sedem medicínskych odborností, ktoré si môžu zvoliť iný parameter. Našou ambíciou je, aby si časom mohol každý lekár vybrať také hodnotiace parametre, aké mu dávajú najväčší zmysel.
Čítajte ďalej
25.08.2023

Stanovisko Dôvery k novele zákona o liekoch, účinnej od 1.8.2023

Novela zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá nadobudla účinnosť 1.8.2023, priniesla so sebou opäť zásadné zmeny v predpisovaní liekov.
Čítajte ďalej
03.11.2023

Máte pacienta s množstvom liekov?

Viete, koľko vašich pacientov užíva naozaj priveľa liekov? Využite možnosť bezplatnej konzultácie farmakoterapie takýchto svojich pacientov so špecialistami na klinickú farmakológiu, ktorú vám ponúkame.
Čítajte ďalej