Aktuality

21.02.2024

Zmeny v zoznamoch čakajúcich poistencov

Reforma ústavnej zdravotnej starostlivosti od 1.1.2024 rozširuje spektrum zdravotnej starostlivosti, na ktorú je potrebné viesť zoznamy čakajúcich poistencov a úplne mení spôsob jej plánovania.
Čítajte ďalej
27.02.2024

Začal platiť zákon o optimalizácii siete nemocníc. Čo sa mení v praxi?

Najväčšia reforma ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku je od Nového roka realitou. V pondelok 1.1.2024 nadobudol účinnosť zákon 540/2021 a vyhláška 531/2023 Z.z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti pre rok 2024.
Čítajte ďalej
19.02.2024

V Liekovej karte nájdete viac údajov. Doplnili sme, čo ste potrebovali

Viacerí ste nás žiadali o doplnenie Liekovej karty o zdravotnícke pomôcky, lieky podané v ambulancii a o opakované recepty. Od februára už tieto údaje v Liekovej karte nájdete. A vylepšili sme pre vás aj ďalšie jej funkcie.
Čítajte ďalej
18.01.2024

Predpis a výdaj zdravotníckych pomôcok z podskupín D12 a D13 (1.časť: Podskupiny D12 a D13 vs. diagnózy)

Zoznámte sa s novými pravidlami týkajúcimi sa predpisu a výdaja zdravotníckych pomôcok (ďalej len ZP) z podskupín D12 (glukózový senzor) a D13 (pomôcky na prenos dát), uvedených v Zozname kategorizovaných ZP. Platia od 1.1.2023. Systém FGM vypadol 1.1.2024 z kategorizácie z dôvodu ukončenia jeho výroby.
Čítajte ďalej
15.01.2024

Pomôcky z podskupín D12 a D13 (3.časť: Spôsob odosielania žiadostí pre pokračovanie úhrady pomôcok na CGM/FGM)

Aby sme dokázali plynulo zabezpečovať pre našich poistencov glukózové senzory a pomôcky na prenos dát z podskupín D12 a D13, je veľmi dôležité včasné spracovanie žiadostí o schválenie návrhov na pokračovanie liečby týmito zdravotníckymi pomôckami.
Čítajte ďalej
18.01.2024

Pomôcky z podskupín D12 a D13 (2.časť: Podskupiny D12 a D13 vs. Diagnózy a Finančné limity)

V súhrnnej tabuľke nájdete prehľad pravidiel pri predpise zdravotníckych pomôcok (ZP) z podskupín D12 a D13, ako aj výšky finančných limitov, ktoré prislúchajú príslušnému typu monitoringu (CGM).
Čítajte ďalej
11.01.2024

Už štvrtina lekárov a lekárok sa rozhodla pre voliteľný hodnotiaci parameter

Nepáčil sa im pôvodný parameter, podľa ktorého hodnotíme a odmeňujeme prácu lekárov a lekárok, tak si vybrali iný. Túto možnosť, ktorú sme zaviedli v minulom roku, už využil každý štvrtý z nich. Do nového roka tak s voliteľným parametrom vkročilo viac ako 1200 lekárov.
Čítajte ďalej
09.01.2024

Nielen srdciarom a diabetikom, ale už aj pacientom s obezitou hradíme liečebný telocvik

Liečebný telocvik znižuje úmrtnosť u srdciarov až o 30 %, pacienti sa nevracajú tak často do nemocnice a stačí im menej liekov. Preto v Dome srdca v Martine hradíme našim poistencom ambulantnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu v najširšom rozsahu spomedzi zdravotných poisťovní. Od januára sme ju rozšírili aj na pacientov s obezitou.
Čítajte ďalej
08.01.2024

Cudzincom stačí na ošetrenie aj pobytový preukaz s čipom

Doklady s elektronickým čipom úplne nahrádzajú preukaz poistenca. Preto ak má cudzinec žijúci na Slovensku doklad o pobyte s elektronickým čipom, nepotrebuje už preukaz slovenskej zdravotnej poisťovne.
Čítajte ďalej
28.12.2023

Aktualizácia: Usmernenia, ktoré platia od 1.1.2024 a posun účinnosti

Na základe viacerých požiadaviek dotknutých subjektov ÚDZS pristúpil dňa 22.12.2023 k odkladu účinnosti vybraných častí dvoch metodických usmernení. Prinášame vám prehľad zmien po Novom roku.
Čítajte ďalej