Aktuality

Poznáte novinky zákona o lieku? Napríklad kedy zablokovať recept?

 Od januára tohto roku môžu lekárnici využívať blokovanie receptu, aby nevypršala jeho platnosť a pacient nemusel chodiť k lekárovi po nový. Zákon o lieku priniesol aj ďalšie novinky, o ktorých by mal vedieť lekár i lekárnik.

Pridané 18. 04. 2019
Najčastejšie problémy pri vykazovaní lekárenskej starostlivosti

 Vykazovanie lekárenskej starostlivosti formou dispenzačných záznamov v praxi prinieslo niekoľko otázok, s ktorými si poskytovatelia niekedy nevedia dať rady alebo ich uvádzajú nesprávne. Ponúkame vám prehľad tých najčastejších aj s našimi odporučeniami.

Pridané 18. 04. 2019
Lekárne čakajú nové pravidlá. Peniaze môžu dostať skôr

 Súčasný spôsob zúčtovania lekárenskej starostlivosti skončí v polovici tohto roka. Od júna 2019 musia všetky lekárne povinne prejsť zo zasielania dávok na zasielanie dispenzačných záznamov. Len tak dostanú od poisťovní peniaze. Od Dôvery dokonca výrazne skôr, ako dnes.

Pridané 18. 04. 2019
Služba eRecept vo verzii V2 končí!

Používate staršiu verziu služby eRecept V2? Od 31.5.2019 pristúpia NCZI a zdravotné poisťovne k jej vypnutiu. Viac cez ňu nebude možné vytvárať a zasielať elektronické záznamy do NZIS.

Pridané 11. 04. 2019
Liečba ešte bezpečnejšie vo vašich rukách

Starostlivosť o pacientov budete mať už onedlho ešte bezpečnejšie vo svojich rukách. Zobrazovanie liekových interakcií bude totiž po novom vychádzať z reálneho obdobia užívania predpísaného lieku aj s ohľadom na počet vydaných balení a ich veľkosť.

Pridané 09. 04. 2019
Modul eRecept: Nové kontroly preskripčných a dispenzačných záznamov

Zdravotná poisťovňa Dôvera, ako aj ostatné zdravotné poisťovne, uviedli v rámci projektu eZdravie - modul eRecept nové kontroly pri vytváraní preskripčných a dispenzačných záznamov. Cieľom nových kontrol je znižovanie chybovosti pri preskripcii a dispenzácii s prihliadnutím na platné právne predpisy. Nové kontroly fungujú od 1. októbra 2018.

Pridané 02. 10. 2018
Novinka: Recepty v mobile urýchlia výdaj v lekárni

Od januára 2018 sa lekárnici môžu stretnúť s poistencami, ktorí si budú chcieť svoj recept vybrať prostredníctvom mobilnej aplikácie Dôvera. Ako prvá a zatiaľ jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku ju totiž rozširujeme o elektronický recept s čiarovým kódom. Pacientom poisteným v Dôvere ho môže predpísať lekár a vydať lekáreň, ak majú službu Bezpečné lieky online alebo štátny Modul erecept.

Pridané 26. 01. 2018
Riešenie dlžníkov u poskytovateľov je dobrovoľné

V októbri uplynuli tri roky, odkedy sme spustili na Slovensku ako prví online elektronickú službu dostupnú v softvéri poskytovateľov s názvom Bezpečné lieky online.

Pridané 25. 10. 2017
Bezpečné lieky online súčasťou národného ezdravia

Zdravotné poisťovne a Národné centrum zdravotníckych informácií sa dohodli na spolupráci pri zavádzaní elektronizácie zdravotníctva. Existujúce elektronické služby poisťovní na predpis a výdaj liekov a pomôcok, čiže aj Bezpečné lieky online, sa stávajú súčasťou štátneho Modulu erecept. Pre predpisujúcich lekárov, lekárne a výdajne bude využívanie Modulu povinné od 1. januára 2018.

Pridané 11. 07. 2017
Dôvera nebude akceptovať staré elektronické dávky

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. nebude akceptovať staré elektronické dávky 237, 239, 751N a 753N za vykázané obdobie od 02/2017, a to v súvislosti s novým Metodickým usmernením platným od 01.01.2017, ktoré nariaďuje používať nové typy elektronických dávok 237A, 239A, 751A a 753A. Staré elektronické dávky za obdobie 01/2017, ktoré nám už boli zaslané, budeme akceptovať, avšak len za toto obdobie.

Pridané 17. 02. 2017
Späť