Aktuality

Preventívnych prehliadok ubúda, tisíce ľudí nevedia, že majú rakovinu
10.05.2022

Preventívnych prehliadok ubúda, tisíce ľudí nevedia, že majú rakovinu

Len tretina ľudí vlani využila preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára. O niečo vyššie čísla nám vykázali gynekológovia a stomatológovia, no nikde účasť dospelých na preventívke nedosiahla aspoň polovicu.
Čítajte ďalej
Edukátorky vám ušetria čas a vašim pacientom pomôžu zvládať cukrovku
10.05.2022

Edukátorky vám ušetria čas a vašim pacientom pomôžu zvládať cukrovku

Už každý váš dospelý pacient s diabetom 1. alebo 2. typu, s prediabetom alebo gestačným diabetom môže využívať bezplatnú pomoc edukátoriek diabetu. Toto nemedicínske poradenstvo im pomôže zlepšiť klinické parametre, upraviť hmotnosť a mať diabetes viac pod kontrolou.
Čítajte ďalej
Službu DôveraLekárom prepájame s vašou elektronickou pobočkou
12.05.2022

Službu DôveraLekárom prepájame s vašou elektronickou pobočkou

Webovú aplikáciu DôveraLekárom prepájame s elektronickou pobočkou poskytovateľa. Postupne pridávame najpoužívanejšie funkcionality elektronickej pobočky a služby, ktoré vám zjednodušia administratívu
Čítajte ďalej
Elektronický predpis a schvaľovanie pomôcok v jednom kroku a s okamžitou odpoveďou
10.05.2022

Elektronický predpis a schvaľovanie pomôcok v jednom kroku a s okamžitou odpoveďou

Elektronické predpisovanie zdravotníckych pomôcok z vybraných skupín je pre vás odteraz jednoduchšie, rýchlejšie a prehľadnejšie. Zahrnuli sme ho do eReceptu a vďaka tomu sa o schválení alebo neschválení pomôcky dozviete ihneď pri jej predpise.
Čítajte ďalej
Pre lekárov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022
30.03.2022

Pre lekárov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022

Dňa 1.4.2022 nadobúda účinnosť znenie § 121 ods. 14 - 17 zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý ustanovuje možnosť náhrady bezlepkových potravín (podskupina V06CE) a zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu (podskupiny B1 - B5).
Čítajte ďalej
Odporúčania, resp. Poverenia v roku 2022 a predpis neatestovanými lekármi
30.03.2022

Odporúčania, resp. Poverenia v roku 2022 a predpis neatestovanými lekármi

V zmysle novely zákona 362/2011 platnej od 1.1.2022 a v súlade s Rozhodnutím MZ SR č. Z012564-2022 z 15.2.2022 sme v rámci modulu eRECEPT pre potreby predpisujúcich lekárov upravili kontroly na vstupe operácie UlozPreskripcnyZaznam, t.j.
Čítajte ďalej
Pre lekárnikov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022
30.03.2022

Pre lekárnikov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022

Od 1.4.2022 nadobúda účinnosť znenie § 121 ods. 14 - 17 zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý ustanovuje možnosť náhrady bezlepkových potravín (podskupina V06CE) a zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu (podskupiny B1 - B5).
Čítajte ďalej
Liečba detí glukózovými senzormi sa bude prehodnocovať. Takto vám to zjednodušíme
15.03.2022

Liečba detí glukózovými senzormi sa bude prehodnocovať. Takto vám to zjednodušíme

Zmena kategorizačného zoznamu v podskupine zdravotníckych pomôcok D12 priniesla detským endokrinológom (odbornosť 153) novú legislatívnu povinnosť. Ak chcú, aby ich pacienti mohli používať glukózové senzory dlhšie ako rok, musia požiadať zdravotnú poisťovňu o schválenie pokračovania tejto liečby.
Čítajte ďalej
Stanovisko Dôvery k novele zákona o liekoch: Našim poistencom pomôžeme zabezpečiť dostupnosť liekov bez komplikácií
23.02.2022

Stanovisko Dôvery k novele zákona o liekoch: Našim poistencom pomôžeme zabezpečiť dostupnosť liekov bez komplikácií

Novela zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2022, priniesla so sebou nielen zásadné zmeny v predpisovaní liekov, ale aj množstvo otvorených otázok a pripomienok.
Čítajte ďalej