Aktuality

18.08.2022

Kúpele pre pacientov po covide-19

Podľa celonárodnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií k 18.8.2022 prekonalo covid-19 už 1,8 milióna obyvateľov Slovenska. Kapacity slovenských kúpeľov sú však obmedzené a kúpeľnú liečbu potrebujú aj desaťtisíce pacientov s inými diagnózami.
Čítajte ďalej
09.08.2022

Ako postupovať pri zmene kategorizovaného lieku na nekategorizovaný

V prípade, že sa počas platnosti opakovaného alebo jednorázového predpisu zmenia predpísané kategorizované lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, uvedené v kategorizačných zoznamoch, na nekategorizované (nehradené z verejného zdravotného poistenia, ktoré sa nenachádzajú v kategorizačných zoznamoch, nemajú určenú úhradu zdravotnou poisťovňou, ani ďalšie podmienky úhrady), je potrebné predpis stornovať, resp. zneplatniť a vystaviť nový.
Čítajte ďalej
09.08.2022

Nové kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov od 19.8.2022

Pripravili sme ďalšie kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov, ktoré vám pomôžu pri dodržiavaní platnej legislatívy a predchádzaní chýb pri predpise. Zapíname ich 19.8.2022.
Čítajte ďalej
13.11.2023

Elektronický predpis a schvaľovanie pomôcok – návod a odporúčania

Viac ako tristo zdravotníckych pomôcok ste predpísali a my ihneď online schválili od spustenia našej novej služby. Elektronické predpisovanie a schvaľovanie zdravotníckych pomôcok od júna 2022 zahrnuté do eReceptu resp. ePoukazu sme teraz vylepšili a ešte viac uľahčili.
Čítajte ďalej
14.06.2022

Nové kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov od 15.6.2022

Pri ukladaní preskripčných záznamov sa od 15. júna poskytovatelia zdravotnej starostlivosti stretnú s novými kontrolami. Zapíname ich s cieľom ešte viac predchádzať chybám pri výdaji a veríme, že pre lekárov budú nové kontroly užitočnou pomôckou.
Čítajte ďalej
07.06.2022

Pre lekárnikov: Nové kontroly pri ukladaní dispenzačných záznamov od 15.6.2022

Pri ukladaní dispenzačných záznamov sa lekárnici od 15. júna stretnú s novými kontrolami. Zapíname ich s cieľom ešte viac predchádzať chybám pri výdaji a veríme, že pre farmaceutov budú nové kontroly užitočnou pomôckou.
Čítajte ďalej
17.05.2022

Zdravotníci, ďakujeme. Máme pre vás 100 atraktívnych darčekov

Radi by sme poďakovali všetkým zdravotníckym zamestnancom za každodennú prácu a nasadenie nielen v posledných mesiacoch. Môžete od nás získať až 100 atraktívnych darčekov.
Čítajte ďalej
25.04.2024

Preventívnych prehliadok ubúda, tisíce ľudí nevedia, že majú rakovinu

Len tretina ľudí vlani využila preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára. O niečo vyššie čísla nám vykázali gynekológovia a stomatológovia, no nikde účasť dospelých na preventívke nedosiahla aspoň polovicu.
Čítajte ďalej
10.05.2022

Edukátorky vám ušetria čas a vašim pacientom pomôžu zvládať cukrovku

Už každý váš dospelý pacient s diabetom 1. alebo 2. typu, s prediabetom alebo gestačným diabetom môže využívať bezplatnú pomoc edukátoriek diabetu. Toto nemedicínske poradenstvo im pomôže zlepšiť klinické parametre, upraviť hmotnosť a mať diabetes viac pod kontrolou.
Čítajte ďalej
30.03.2022

Pre lekárov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022

Dňa 1.4.2022 nadobúda účinnosť znenie § 121 ods. 14 - 17 zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý ustanovuje možnosť náhrady bezlepkových potravín (podskupina V06CE) a zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu (podskupiny B1 - B5).
Čítajte ďalej