Aktuality

Zmena zákona od apríla zasiahne všetky lekárne
22.03.2021

Zmena zákona od apríla zasiahne všetky lekárne

Od 1. apríla 2021 si limit spoluúčasti budú pacienti do 6 rokov uplatňovať už priamo v lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok. Prečítajte si, ako sa vás dotkne táto zmena v zákone.
Čítajte ďalej
Nekapitovaný poistenec v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast
16.06.2021

Nekapitovaný poistenec v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

V ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast lekár štandardne poskytuje zdravotnú starostlivosť poistencom, s ktorými má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (kapitovaní poistenci). Ale viete, ako správne vykázať zdravotnú starostlivosť v prípadoch, keď vašu pomoc vyhľadajú nekapitovaní poistenci?
Čítajte ďalej
Nové kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov
16.06.2021

Nové kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov

Z dôvodu opakujúcich sa chýb a následných externých kontrol sme sa rozhodli najčastejšie chyby pri predpisovaní liekov alebo zdravotníckych pomôcok zapracovať už pri vytváraní preskripčného záznamu. Nové kontroly zapíname 15.4.2021.
Čítajte ďalej
Kontrola opravných dávok
08.03.2021

Kontrola opravných dávok

V našom informačnom systéme pribudla nová kontrola. Identifikujeme ňou Opravné dávky, ku ktorým neevidujeme Nové či Aditívne dávky.
Čítajte ďalej
Deťom s diabetom 1. typu hradíme aj vysielače pre kontinuálne meranie glukózy
03.03.2021

Deťom s diabetom 1. typu hradíme aj vysielače pre kontinuálne meranie glukózy

Našim detským poistencom s diabetom 1. typu hradíme na výnimku aj vysielače k senzorom na kontinuálny monitoring glukózy. Neváhajte nás o to žiadať. Chceme pomôcť čo najväčšiemu počtu vašich detských pacientov.
Čítajte ďalej
Nové zmluvné výkony u detských endokrinológov
26.02.2021

Nové zmluvné výkony u detských endokrinológov

Od 1.3.2021 sme rozšírili zoznam výkonov, ktoré zazmluvňujeme u detských endokrinológov - odbornosť 153.
Čítajte ďalej
Ešte lepší prehľad o pacientoch
10.02.2021

Ešte lepší prehľad o pacientoch

Súčasná situácia, výrazne poznačená pandémiou, robí vašu prácu ešte náročnejšou než inokedy. Aby ste sa mohli čo najviac sústrediť na svojich pacientov a naopak, aby ste čo najmenej času trávili nad administratívou, vyvinuli sme pre vás novú službu DôveraLekárom.
Čítajte ďalej
Nahlásili ste nám všetky potrebné zmeny?
16.06.2021

Nahlásili ste nám všetky potrebné zmeny?

Takmer každá zmena týkajúca sa ambulancie a zdravotníckeho personálu môže mať vplyv na schvaľovanie vami vykázanej zdravotnej starostlivosti. Preto je veľmi dôležité, aby ste nám ich vždy nahlásili a ak treba, tak aj preukázali príslušnými listinami.
Čítajte ďalej
Reakcia na medializované vyjadrenia týkajúce sa kategorizácie zdravotníckych pomôcok pre deti s diagnózou DM 1. typu
18.12.2020

Reakcia na medializované vyjadrenia týkajúce sa kategorizácie zdravotníckych pomôcok pre deti s diagnózou DM 1. typu

Ohradzujeme sa voči medializovaným vyjadreniam, že zdravotná poisťovňa Dôvera účelovo blokuje využívanie glukózových senzorov u detských pacientov s diagnózou diabetes mellitus 1.typu.
Čítajte ďalej
Lepší web pre vás
07.12.2020

Lepší web pre vás

Vypočuli sme vaše pripomienky a prerobili sme náš web tak, aby ste sa v ňom vedeli lepšie a rýchlejšie zorientovať, aby ste vždy našli to, čo práve potrebujete. Pridali sme aj nové témy pre lekárov i lekárnikov.
Čítajte ďalej