Aktuality

29.09.2021

Správne vypĺňanie údajov do eZdravia vám zjednoduší prácu

Správne vypĺňanie a posielanie údajov do eZdravia nie je len zákonom stanovená povinnosť, ale najmä užitočná pomôcka pre lekárov, pacientov i zdravotné poisťovne. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti získavajú hneď dvakrát.
Čítajte ďalej
29.09.2021

Ako porozumieť prehľadu finančného zúčtovania a protokolu sporných dokladov

Zistiť z finančného zúčtovania, prečo sme namiesto celej vykázanej zdravotnej starostlivosti uhradili len jej časť, nie je vždy jednoduché. Aby boli tieto dokumenty zrozumiteľnejšie, prinášame vysvetlenie, ako ich čítať.
Čítajte ďalej
10.09.2021

Indikačný zoznam pre kúpele z Jaspi nepoužívajte, je neplatný

Jedným z dôvodov, pre ktoré musíme zamietať niektoré návrhy na kúpeľnú starostlivosť, je používanie neplatného Indikačného zoznamu zo systému Jaspi.
Čítajte ďalej
09.09.2021

Kúpele Lučivná dočasne prijímajú deti len v sprievode dospelého

Na základe informácií z Tatranských kúpeľov Lučivná upozorňujeme na skutočnosť, že minimálne do konca tohto kalendárneho roka budú tieto kúpele prijímať detských pacientov jedine v sprievode dospelého.
Čítajte ďalej
25.08.2021

Pre pneumulógov a ftizeológov: Predlžujeme prenájom prístrojov na apnoe

Prenájom prístrojov na liečbu spánkového apnoe CPAP a BiPAP predlžujeme zo súčasných 14 mesiacov na 5 rokov.
Čítajte ďalej
12.08.2021

Nové kontroly preskripčných záznamov od 1.9.2021

K súčasným kontrolám pri ukladaní preskripčných záznamov pribudnú od 1.9.2021 ďalšie. Pomôžu vám predchádzať chybám, s ktorými sa pri revíznej činnosti stretávame najčastejšie.
Čítajte ďalej
11.08.2021

Podpora očkovania proti covidu-19

Podpora očkovania proti covidu-19 v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a u všeobecného lekára pre deti a dorast od 1.8.2021 do 30.9.2021.
Čítajte ďalej
24.06.2021

Papierové recepty s čiarovým kódom nám neposielajte

Ak má papierový lekársky predpis alebo poukaz čiarový kód, teda identifikátor preskripčného záznamu, lekáreň je povinná uviesť ho do dispenzačného záznamu. Takéto papierové recepty a poukazy sa zdravotnej poisťovni neposielajú.
Čítajte ďalej
24.06.2021

Zmeny v predpisovaní omamných a psychotropných látok

Od 1.5. tohto roku už lekári nemusia vystavovať papierové lekárske predpisy na opiáty a lekárnici ich nemusia zasielať zdravotným poisťovniam.
Čítajte ďalej
24.06.2021

Správny postup pri predpise a výdaji liekov z úhradovej skupiny č. 5 (NOAK)

Zmena indikačných obmedzení u niektorých liekov zo skupiny nových antikoagulancií (NOAKov), ktorá nastala od 1.4. 2021, priniesla v praxi viacero otázok a nejasností. Uvádzame správny postup pri vytváraní preskripčných záznamov a voľbe kódu diagnózy pri predpisovaní liekov zo skupiny NOAK.
Čítajte ďalej