Aktuality

11.04.2019

Služba eRecept vo verzii V2 končí!

Používate staršiu verziu služby eRecept V2? Od 31.5.2019 pristúpia NCZI a zdravotné poisťovne k jej vypnutiu. Viac cez ňu nebude možné vytvárať a zasielať elektronické záznamy do NZIS.
Čítajte ďalej
09.04.2019

Liečba ešte bezpečnejšie vo vašich rukách

Starostlivosť o pacientov budete mať už onedlho ešte bezpečnejšie vo svojich rukách. Zobrazovanie liekových interakcií bude totiž po novom vychádzať z reálneho obdobia užívania predpísaného lieku aj s ohľadom na počet vydaných balení a ich veľkosť.
Čítajte ďalej
03.10.2018

Modul eRecept: Nové kontroly preskripčných a dispenzačných záznamov

Zdravotná poisťovňa Dôvera, ako aj ostatné zdravotné poisťovne, uviedli v rámci projektu eZdravie - modul eRecept nové kontroly pri vytváraní preskripčných a dispenzačných záznamov. Cieľom nových kontrol je znižovanie chybovosti pri preskripcii a dispenzácii s prihliadnutím na platné právne predpisy. Nové kontroly fungujú od 1. októbra 2018.
Čítajte ďalej
16.06.2021

Novinka: Recepty v mobile urýchlia výdaj v lekárni

Od januára 2018 sa lekárnici môžu stretnúť s poistencami, ktorí si budú chcieť svoj recept vybrať prostredníctvom mobilnej aplikácie Dôvera. Ako prvá a zatiaľ jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku ju totiž rozširujeme o elektronický recept s čiarovým kódom. Pacientom poisteným v Dôvere ho môže predpísať lekár a vydať lekáreň, ak majú službu Bezpečné lieky online alebo štátny Modul erecept.
Čítajte ďalej
16.06.2021

Riešenie dlžníkov u poskytovateľov je dobrovoľné

V októbri uplynuli tri roky, odkedy sme spustili na Slovensku ako prví online elektronickú službu dostupnú v softvéri poskytovateľov s názvom Bezpečné lieky online.
Čítajte ďalej
16.06.2021

Bezpečné lieky online súčasťou národného ezdravia

Zdravotné poisťovne a Národné centrum zdravotníckych informácií sa dohodli na spolupráci pri zavádzaní elektronizácie zdravotníctva. Existujúce elektronické služby poisťovní na predpis a výdaj liekov a pomôcok, čiže aj Bezpečné lieky online, sa stávajú súčasťou štátneho Modulu erecept. Pre predpisujúcich lekárov, lekárne a výdajne bude využívanie Modulu povinné od 1. januára 2018.
Čítajte ďalej
17.02.2017

Dôvera nebude akceptovať staré elektronické dávky

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. nebude akceptovať staré elektronické dávky 237, 239, 751N a 753N za vykázané obdobie od 02/2017, a to v súvislosti s novým Metodickým usmernením platným od 01.01.2017, ktoré nariaďuje používať nové typy elektronických dávok 237A, 239A, 751A a 753A. Staré elektronické dávky za obdobie 01/2017, ktoré nám už boli zaslané, budeme akceptovať, avšak len za toto obdobie.
Čítajte ďalej