Aktuality

11.08.2021

Podpora očkovania proti covidu-19

Podpora očkovania proti covidu-19 v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a u všeobecného lekára pre deti a dorast od 1.8.2021 do 30.9.2021.
Čítajte ďalej
24.06.2021

Papierové recepty s čiarovým kódom nám neposielajte

Ak má papierový lekársky predpis alebo poukaz čiarový kód, teda identifikátor preskripčného záznamu, lekáreň je povinná uviesť ho do dispenzačného záznamu. Takéto papierové recepty a poukazy sa zdravotnej poisťovni neposielajú.
Čítajte ďalej
24.06.2021

Zmeny v predpisovaní omamných a psychotropných látok

Od 1.5. tohto roku už lekári nemusia vystavovať papierové lekárske predpisy na opiáty a lekárnici ich nemusia zasielať zdravotným poisťovniam.
Čítajte ďalej
24.06.2021

Nové kontroly dispenzačných záznamov

Od 1. júla vám so správnosťou dispenzačných záznamov pri ich ukladaní pomôžu ďalšie nové kontroly. Zamerané sú na úväzky predpisujúcich lekárov, ATC skupiny liekov a podskupiny zdravotníckych pomôcok. Nové kontroly zavádzame s úmyslom uľahčiť vám prácu v lekárňach aj vo výdajniach zdravotníckych pomôcok.
Čítajte ďalej
10.06.2021

Ešte lepší prehľad o pacientoch

Určite viete, aké diagnózy najčastejšie trápia vašich pacientov, ale chcete mať k tomu aj presné a aktuálne dáta? Napríklad aj o tom, ktorí pacienti koľkokrát navštívili vašu ambulanciu, prípadne ktorí majú najdrahšiu liečbu? A ako ste na tom v porovnaní s ostatnými lekármi?
Čítajte ďalej
10.06.2021

O dispenzarizácii už poisťovňa nerozhoduje

Kedysi o zaradení poistenca do dispenzárnej starostlivosti rozhodovala zdravotná poisťovňa. Dnes má túto kompetenciu plne v rukách lekár. Viete, ako treba postupovať?
Čítajte ďalej
07.06.2021

Vykazovanie zdravotnej starostlivosti pri novorodencoch

Zdravotnú starostlivosť za novorodenca hradí odo dňa jeho narodenia zdravotná poisťovňa, v ktorej bola v čase pôrodu verejne zdravotne poistená jeho matka. Ak matka dieťaťa nie je verejne zdravotne poistená, príslušná zdravotná poisťovňa je tá, ktorá má najvyšší počet poistencov. Určuje to zákon o zdravotnom poistení.
Čítajte ďalej
16.06.2021

Ako získať výsledky vyšetrení aj bez odberov?

Jednoducho. Zapojte sa do služby DôveraLab, ktorú už využíva viac ako 11-tisíc zdravotníkov. Výsledky vyšetrení svojich pacientov tak budete mať k dispozícii okamžite aj bez toho, aby ste im tie vyšetrenia vôbec predpísali. Lekári ošetrujúci toho istého pacienta totiž medzi sebou môžu elektronicky zdieľať informácie o existujúcich žiadankách na SVaLZ vyšetrenia.
Čítajte ďalej
14.05.2021

Telekonzultácie – nový trend poskytovania zdravotnej starostlivosti

Covid-19 priniesol do ambulancií lekárov jedno pozitívum - telemedicínu.
Čítajte ďalej
16.06.2021

Videonávod: Ako vyplniť návrh na úhradu prenájmu kyslíkového koncentrátora

Dlhodobá domáca oxygenoterapia pomáha pacientom zotavovať sa z covidu-19 v domácom prostredí. Aby sa k nej vaši pacienti dostali čo najskôr, využite elektronický návrh na úhradu prenájmu kyslíkového koncentrátora. Vyplniť vám ho pomôže náš podrobný videonávod.
Čítajte ďalej