Poistenie pri odchode do zahraničia

Poistenci s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí pracujú v zahraničí alebo odchádzajú do cudziny na dlhodobý pobyt (6 a viac mesiacov), nemusia na Slovensku platiť verejné zdravotné poistenie. Musia to však svojej (slovenskej) zdravotnej poisťovni do 8 dní odo dňa odchodu oznámiť a preukázať.

Štúdium a cestovanie mimo EÚ

Ako oznámiť zmenu?

 1. vyplňte Čestné vyhlásenie k verejnému zdravotnému poisteniu, v ktorom zaškrtnete políčko Zánik verejného zdravotného poistenia
 2. vyplnené a podpísané nám ho doručte
 3. priložte doklad o poistení - komerčné poistenie liečebných nákladov

Ako nám doručíte dokumenty?

Viac informácií o povinnostiach poistenci pri odchode do zahraničia nájdete v tomto odkaze.

Odišli ste do zahraničia a neviete, či ste si správne splnili oznamovacie povinnosti? Overte si, či nie ste dlžníkom.Práca a podnikanie v zahraničí

Ako oznámiť zmenu?

 1. vyplňte Čestné vyhlásenie k verejnému zdravotnému poisteniu, v ktorom zaškrtnete políčko Zánik verejného zdravotného poistenia
 2. vyplnené a podpísané nám ho doručte spolu s prílohami, ktorými sú:
  • pracovná zmluva alebo živnostenský list
  • doklad o poistení (prípadne kópia preukazu poistenca zo zahraničnej zdravotnej poisťovne
   • v EÚ - formulár potvrdzujúci zdravotné poistenie v krajine pôsobenia
   • mimo EÚ - doklad o komerčnom poistení liečebných nákladov

Ako nám doručíte dokumenty?

Viac informácií o povinnostiach poistenci pri odchode do zahraničia nájdete v tomto odkaze.

Odišli ste do zahraničia a neviete, či ste si správne splnili oznamovacie povinnosti? Overte si, či nie ste dlžníkom.