Výkaz platný od mája 2018
Výkaz platný od januára 2015
Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend