Ako sa u nás zaregistrovať

Povinnosť registrovať sa u nás máte vtedy, ak máte aspoň jedného zamestnanca - nášho poistenca. Táto povinnosť vám vzniká do ôsmich dní od nástupu takéhoto zamestnanca do práce.

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného môžete vypniť online

Registrácia do Elektronickej pobočky

Zaregistrovať Elektronickú pobočku si môžete na tejto stránke. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, nezabudnite potvrdiť validačný token, ktorý vám odošleme na email, ktorý ste uviedli pri registrácii. Na základe potvrdenia registrácie, vám zašleme poštou príslušné dokumenty spolu s prihlasovacími údajmi a grid kartou.

Vaše konto sa stane aktívnym na základe podpísanej Zmluvy o elektronickej komunikácii a Preberacieho protokolu, ktoré nám, prosím, zašlite na adresu:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
CBO pracovisko Nitra
Cintorínska 5
949 01 Nitra