Platenie poistného – študenti

Ak študujete, s platením poistného si nemusíte robiť starosti. Ak ste však počas roka mali ako študent aj príjmy zdaňované podľa zákona o dani z príjmov, zdravotné odvody z týchto príjmov sa vás týkaju.

Poistné z týchto príjmov vám vypočítame v ročnom zúčtovaní poistného, ktoré vykonávame nasledujúci rok po podaní daňových priznaní.

Ide o tieto príjmy:

  • príjmy zo zamestnania (okrem príjmov z dohôd o brigádnickej práci študenta)
  • príjmy z podnikania
  • príjmy z kapitálového majetku (napríklad úroky a výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, výnosy zo zmeniek,...)
  • ostatné príjmy (príjmy z príležitostných činností, príjmy z prevodu vlastníctva...)
  • príjmy z podielov na zisku dosiahnutého za účtovné obdobia od 1. januára 2011 do 31. decembra 2016 (tzv. príjmy z dividend)