Výmenné lístky

Na vyšetrenie u lekára špecialistu - napríklad neurológa či ortopéda - potrebuje pacient písomné odporučenie od všeobecného lekára, takzvaný výmenný lístok.

Kedy výmenný lístok nepotrebujete

 • na vyšetrenie u psychiatra, dermatovenerológa a očného lekára, ak ide o predpísanie okuliarov
 • na každú ďalšiu návštevu, na ktorú vás pozve lekár špecialista (napríklad na kontrolu)
 • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu
 • v prípade dispenzarizácie - pravidelného sledovania zdravotného stavu pacienta 
 • ak ide o ochranné ambulantné liečenie

Výmenný lístok od všeobecného lekára obsahuje:

 • osobné údaje pacienta
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu bydliska
 • zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy
 • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne
 • identifikačné údaje poskytovateľa
 • stručný opis aktuálneho zdravotného stavu
 • predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu
 • rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania

Lekár špecialista je povinný vyhotoviť pre všeobecného lekára pacienta správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Platnosť výmenného lístka

Platnosť výmenného lístka nie je časovo obmedzená.

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom