Výmenné lístky

Na vyšetrenie u lekára špecialistu - napríklad neurológa či ortopéda - potrebuje pacient písomné odporučenie od všeobecného lekára, takzvaný výmenný lístok.

Kedy výmenný lístok nepotrebujete

 • na vyšetrenie u psychiatra, dermatovenerológa a očného lekára, ak ide o predpísanie okuliarov
 • na každú ďalšiu návštevu, na ktorú vás pozve lekár špecialista (napríklad na kontrolu)
 • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu
 • v prípade dispenzarizácie - pravidelného sledovania zdravotného stavu pacienta 
 • ak ide o ochranné ambulantné liečenie

Výmenný lístok od všeobecného lekára obsahuje:

 • osobné údaje pacienta
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu bydliska
 • zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy
 • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne
 • identifikačné údaje poskytovateľa
 • stručný opis aktuálneho zdravotného stavu
 • predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu
 • rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania

Lekár špecialista je povinný vyhotoviť pre všeobecného lekára pacienta správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Platnosť výmenného lístka

Platnosť výmenného lístka nie je časovo obmedzená.

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!