Mesačne poistné

  • Je potrebné zaplatiť do 8 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca (napr. za september najneskôr do 8. októbra)
  • Kvôli správnemu priradeniu je dôležité zadať správny variabilný a konštantný symbol.

Trvalý príkaz:

  • Odporúčame vám dátum splatnosti nastaviť tak, aby platba prišla na náš účet najneskôr 8.
  • Ak platíte včas, nemusíte zadávať špecifický symbol.

Údaje pre platbu zo Slovenska

Číslo účtu IBAN
SK49 8180 0000 0070 0046 4464
Variabilný symbol
a) rodné číslo pre platbu preddavku na poistné)
b) číslo výkazu nedoplatkov, pre platbu dlžnej sumy predpísanej výkazom nedoplatkov
Konštantný symbol
3558
Špecifický symbol
MMRRRR (MM - mesiac, RRRR - rok)
- obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné
SWIFT/BIC kódSPSRSKBA
Banka príjemcu/Beneficiary bankŠtátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Ak platíte onerskorene

Je potrebné uviesť špecifický symbol. Ak platba nemá správny špecifický symbol, jej priradenie k obdobiu určí zdravotná poisťovňa.

Údaje pre cezhraničnú platbu

(Platba, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby)

Číslo úštu IBAN
SK49 8180 0000 0070 0046 4464
SWIFT/BIC kód
SUBASKBX
Banka príjemcu/Beneficiary  bank:
Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia