Jednodňová starostlivosť

V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) sú poskytované plánované zákroky, pre ktoré nie je potrebné stráviť v nemocnici viac dní, respektíve pacient môže byť krátko po zákroku prepustený do domáceho liečenia. Ide o takzvané jednodňovky alebo jednodňovú chirurgiu.

 Operáciu v rámci JZS každoročne absolvuje čoraz viac pacientov. Dôvodom je využívanie moderných technológií, nových operačných prístupov a miniinvazívnej chirurgie, ktoré skracujú pobyt pacientov v nemocnici.

O tom, či bude operačný zákrok vykonaný v rámci JZS alebo bude pacient hospitalizovaný  niekoľko dní pod stálym dohľadom zdravotníkov, rozhoduje ošetrujúci lekár podľa zdravotného stavu konkrétneho pacienta. Hospitalizácia je spravidla zvolená vtedy, ak ide o komplikovanejšie alebo akútne prípady.

Postup

Zákrok v rámci jednodňovej starostlivosti odporučí na základe vyšetrenia lekár – špecialista. Nasleduje rozhodnutie pacienta, ktorý si vyberie zdravotnícke zariadenie, kde bude operovaný. Poskytovateľ jednodňovej chirurgie naplánuje pacientovi výkon jednodňovej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nášho online systému s názvom HOSPICOM. Poistenca automaticky zaradíme do poradovníka a dohliadame na to, aby bolo poradie čakajúcich pacientov dodržané. Súčasne prebieha schválenie úhrady tejto plánovanej zdravotnej starostlivosti v zdravotnej poisťovni. Do troch pracovných dní informujeme pacienta o schválení SMS správou alebo e-mailom. Prekážkou schválenia plánovanej zdravotnej starostlivosti môže byť napríklad dlh poistenca na poistnom na verejné zdravotné poistenie.

Čakacie lehoty

Od septembra 2016 sledujeme čakacie lehoty u poskytovateľov JZS. Nájdete ich na tejto stránke. Môžete tam nájsť informáciu, ako dlho sa čaká vo vašom regióne (kraji) alebo ako dlho sa čaká u jednotlivých poskytovateľov v rámci konkrétnych odborností.

Poplatky

Zákrok v zmluvnom zariadení plne hradíme z verejného zdravotného poistenia. Doplatky za zákrok si zariadenie od pacientov pýtať nemôže. Niektorí poskytovatelia však účtujú dodatočné poplatky, ktoré s poskytnutou starostlivosťou priamo nesúvisia. Najčastejšie za nadštandardné služby. Tieto náklady zdravotná poisťovňa neprepláca, preto odporúčame vopred sa informovať priamo v zariadení, či účtuje nejaké poplatky, za čo a v akej výške.

Najčastejšie výkony na pracoviskách jednodňovej ambulantnej starostlivosti

 • operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútornej šošovky
 • dilatácia a kyretáž
 • diagnostická a operačná hysteroskopia
 • artroskopické výkony v kolennom zhybe
 • adenotómia
 • extirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu pri celkovej anestézii
 • endoskopická adenotómia
 • operácia varixov dolných končatín
 • gynekologické vyšetrenie v narkóze
 • prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov
 • diagnostická laparoskopia