Zmeny v práci

 

Som samoplatiteľ

Čo nám treba oznámiť?

Ak ste sa po odchode zo zamestnania alebo po ukončení podnikania nezaregistrovali na úrade práce, stávate sa samoplatiteľom. Túto zmenu, prosím, nahláste zdravotnej poisťovni.

Ako nám to oznámite?

Platenie poistného

Samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné. V roku 2024 má povinnosť platiť minimálne odvody vo výške 97,80 €. Samoplatitelia so zdravotným postihnutím platia 48,90 €. Presnú výšku poistného nájdete v mobilnej aplikácii aj v elektronickej pobočke .

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Cez elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Idem podnikať

Čo nám treba oznámiť?

Ak si otvárate živnosť, nemusíte nás o tom informovať. Ak sa však stávate SZČO, ale živnosť si neotvárate, túto zmenu, prosím, oznámte zdravotnej poisťovni. Platí to pre tzv. slobodné povolania, ako je napríklad advokát, psychológ, znalec, tlmočník, samostatne hospodáriaci roľník.

Ako nám to oznámite?

Platenie poistného

Samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné. V roku 2024 má výšku  97,80 €. Samoplatitelia so zdravotným postihnutím platia 48,90 €. Presnú výšku poistného nájdete v mobilnej aplikácii aj v elektronickej pobočke.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Cez elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zmenil som prácu

Čo nám treba oznámiť?

Ak ste sa po odchode z pôvodnej práce hneď zamestnali, nemusíte zdravotnej poisťovni nič oznamovať. To isté platí, ak máte viac pracovných úväzkov alebo ak začínate pracovať na dohodu.

Platenie poistného

Za zamestnanca platí odvody zamestnávateľ. Ich výšku si môže skontrolovať na výplatnej páske. Informáciu o svojom platiteľovi poistného a históriu platiteľov nájdete v mobilnej aplikácii aj v elektronickej pobočke.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Cez elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Idem do dôchodku

Čo nám treba oznámiť?

Ak odchádzate do dôchodku, túto zmenu v zdravotnej poisťovni hlásiť nemusíte.

Platenie poistného

Ako starobný dôchodca sa stávate poistencom štátu, ktorý za vás platí zdravotné poistenie. Informáciu o svojom platiteľovi poistného a históriu platiteľov nájdete v mobilnej aplikácii aj v elektronickej pobočke.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Cez elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Som nezamestnaný

Čo nám treba oznámiť?

Ak ste sa zaregistrovali na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, zdravotnej poisťovni nemusíte nič oznamovať.

Platenie poistného

Ako evidovaný uchádzač o zamestnanie ste poistencom štátu. Zdravotné poistenie za vás platí štát. Informáciu o svojom platiteľovi poistného a históriu platiteľov nájdete v mobilnej aplikácii aj v elektronickej pobočke.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Cez elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu