Zoznam čakajúcich poistencov na zdravotnú starostlivosť

Zoznam čakajúcich poistencov na zdravotnú starostlivosť

Zoznam sa vedie pre každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pre každú plánovanú medicínsku službu, ktorá má určenú lehotu časovej dostupnosti. Ide o plánované výkony, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu dlhšiu ako 1 deň alebo o jednodňové zákroky.

O čakacích zoznamoch

  • Po dohode s pacientom poskytovateľ podá návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť.
  • Ak je všetko v poriadku, na základe tohto návrhu poisťovňa zaradí poistenca na zoznam čakajúcich poistencov k danému poskytovateľovi.
  • Pacient dostane od poskytovateľa ID návrhu , pomocou ktorého si vie pozrieť svoje poradie v zozname. ID pošle zdravotná poisťovňa aj v SMS. Je dôležité si ho uložit, keďže slúži na komunikáciu medzi poskytovateľom, zdravotnou poisťovňou, poistencom a NCZI.

Overte si čakaciu dobu pre váš výkon
Podľa medicínskej služby je určená lehota časovej dostupnosti, t. j. maximálna čakacia doba na daný výkon. Táto lehota začína plynúť dňom vyhotovenia návrhu.

Kompletný zoznam za všetky zdravotné poisťovne aj detaily návrhu zverejňuje NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií).

calendar.png Dôležité termíny

SMS o zaradení

O zaradení alebo o odmietnutí zaradenia do zoznamu vás informujeme SMS-kou do 10 dní odo dňa zaradenia alebo odmietnutia.

SMS o vyradení

O vyradení a dôvode vyradenia zo zoznamu vás informujeme SMS-kou najneskôr do 10 dní od vyradenia.

Zmena poskytovateľom

Ak poskytovateľ potrebuje zmeniť predpokladaný dátum výkonu, musí vám to oznámiť najneskôr 3 pracovné dni pred predpokladaným dátumom plánovanej starostlivosti alebo 3 pracovné dni pred skutočným dátumom nástupu na plánovanú starostlivosť (podľa toho, ktorá udalosť má skorší termín).

Zmena z vašej strany

Ak nemôžete nastúpiť na plánovaný termín alebo potrebujete termín zmeniť, je vaša povinnosť kontaktovať poskytovateľa.

Čo ak nedostanete termín na plánovaný výkon v lehote?

Môže sa stať, že termín na plánovaný výkon v tejto lehote, bohužiaľ, nie je voľný.

  • Ak sa rozhodnete počkať, ostáva platný dohodnutý termín výkonu.
  • Ak chcete skorší termín, môžete skúsiť osloviť iného poskytovateľa. Ak si vyberiete nezmluvného alebo zahraničného poskytovateľa, treba dať pozor na prípadné poplatky navyše.

Často kladené otázky