Čakacie listiny

Zmenené: 01. 06. 2017

Našim poistencom prinášame najväčší a najpodrobnejší prehľad čakacích lehôt na hospitalizáciu v slovenských zdravotníckych zariadeniach.

Zvoľte, či máte záujem o zobrazenie čakacích lehôt na vybrané zákroky v nemocniciach alebo u poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti.


Čakacie lehoty v nemocniciach
Čakacie lehoty v
jednodňovej starostlivosti