Našim poistencom prinášame najväčší a najpodrobnejší prehľad čakacích lehôt na hospitalizáciu v slovenských zdravotníckych zariadeniach.

Zvoľte, či máte záujem o zobrazenie čakacích lehôt na vybrané zákroky v nemocniciach alebo u poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Čakacie lehoty jednodňovej zdravotnej starostlivosti