Oznámenie o príjmoch

Tlačivo vypĺňate, ak ste mali v roku 2021 vyplatené dividendy za účtovné obdobia rokov 2011 až 2016. Lehota na predloženie oznámenia v zdravotnej poisťovni je do 31.5.2022

Oznámenie poistenca/platiteľa poistného

Tlačivo vypĺňate, ak ste si začali platiť zdravotné poistenie sám, čiže ak ste sa stali SZČO alebo samoplatiteľom.

Žiadosť o potvrdenie, povolenie splátok, vrátenie preplatku z poistenia

Túto žiadosť využite, ak od nás potrebujete potvrdenie:

  • na účely verejného obstarávania 
  • pre cudzineckú políciu 
  • pre SZČO o úhrade poistného v danom roku
  • pre SZČO o úhrade preddavkov na poistné za daný rok
  • pre neregistrovaného platiteľa poistného
  • o stave saldokonta platiteľa poistného
  • o vrátení preplatku a zaplatení dane z ročného zúčtovania poistného za daný rok
  • o zaplatení dane z ročného zúčtovania poistného za daný rok
  • všeobecné potvrdenie o stave pohľadávok
  • požiadať o splátkový kalendár

Žiadosť o potvrdenie, povolenie splátok, vrátenie preplatku z poistenia