Vybavte to cez elektronickú pobočku Dôvera

V elektronickej pobočke rýchlo vybavíte napríklad tieto žiadosti:

 • žiadosť o zníženie preddavku
 • žiadosť o vrátenie preplatku
 • žiadosť o splátkový kalendár a ďalšie

Oznámenie o príjmoch

Tlačivo vypĺňate, ak ste mali v roku 2023 vyplatené dividendy za účtovné obdobia rokov 2011 až 2016. Lehota na predloženie oznámenia v zdravotnej poisťovni je do 31.5.2024

Oznámenie o príjmoch za rok 2023

Oznámenie poistenca/platiteľa poistného

Tlačivo vypĺňate, ak ste si začali platiť zdravotné poistenie sám, čiže ak ste sa stali SZČO alebo samoplatiteľom.

Oznámenie poistenca/platiteľa poistného

Žiadosť o potvrdenie, povolenie splátok, vrátenie preplatku z poistenia

Túto žiadosť využite, ak od nás potrebujete potvrdenie:

 • na účely verejného obstarávania 
 • pre cudzineckú políciu 
 • pre SZČO o úhrade poistného v danom roku
 • pre SZČO o úhrade preddavkov na poistné za daný rok
 • pre neregistrovaného platiteľa poistného
 • o stave saldokonta platiteľa poistného
 • o vrátení preplatku a zaplatení dane z ročného zúčtovania poistného za daný rok
 • o zaplatení dane z ročného zúčtovania poistného za daný rok
 • všeobecné potvrdenie o stave pohľadávok
 • požiadať o splátkový kalendár

Žiadosť o potvrdenie, povolenie splátok, vrátenie preplatku z poistenia