Gynekológia

Umelé oplodnenie

Preplácame kompletný cyklus umelého oplodnenia s prenosom embryí spolu s čiastočnou úhradou za lieky potrebné k umelému oplodneniu. Uhradíme tri cykly.

S platnosťou od 1.5.2020 sme zvýšili vekovú hranicu pri nároku na úhradu výkonov asistovanej reprodukcie (IVF) z verejného zdravotného poistenia. Kompletný cyklus umelého oplodnenia uhradíme ženám do veku 39 rokov a 364 dní, v prípade žiadostí doručených po 1.5.2020.

S centrami asistovanej reprodukcie máme zmluvne dohodnuté tieto výkony:

 • jeden cyklus pred odberom oocytov,
 • jeden cyklus s odberom oocytov na in vitro fertilizáciu bez prenosu embryí,jeden komplexný cyklus s prenosom embryí.

Vyšetrenia, ktoré sú potrebné pred samotným zákrokom, sú v niektorých centrách asistovanej reprodukcie zdarma, čiže sú pokryté platbou od zdravotnej poisťovne. Inde si za ne musia pacientky zaplatiť.

Podmienky úhrady umelého oplodnenia

Umelé oplodnenie vám preplatíme v prípade, že spĺňate niektorú z týchto podmienok:

 • Chýbajúce vajcovody alebo nezvratné poškodenie vajcovodov diagnostikované okrem stavov, ktoré vznikli ako následok predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva.
 • Endometrióza ženy, ktorá je diagnostikovaná laparoskopicky alebo laparotomicky.
 • Nezvratné poškodenie vaječníkov, ak toto poškodenie nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva.
 • Idiopatická sterilita, ktorá je neúspešne liečená jeden rok v špecializovanom zdravotníckom zariadení.
 • Mužský faktor sterility – azoospermia, astenospermia, ejakulačné dysfunkcie a ochorenia súvisiace s chemoterapiou alebo poúrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom.
 • Imunologické príčiny sterility overené laboratórne.
 • Riziko dedičného ochorenia, v dôsledku ktorého nemôžu mať manželia zdravé potomstvo, ktoré je overené genetikom.
 • Endokrinné príčiny sterility overené endokrinológom.

Doplatky

Doplatíte si napríklad za niektoré chirurgické metódy získavania spermií u sterilizovaných mužov alebo za umelé oplodnenie u žien, u ktorých je neplodnosť zapríčinená predchádzajúcim umelým prerušením tehotenstva z iných ako zdravotných príčin.

V niektorých centrách môžete zaplatiť za vyšetrenia, ktoré sú potrebné k výkonu umelého oplodnenia.

Doplácate si taktiež za lieky, avšak väčšinu časť lieku prepláca zdravotná poisťovňa.

Postup

Predtým, ako sa s vaším partnerom dostane do niektorého z centier asistovanej reprodukcie, ošetrujúci lekár vás vyšetrí a doručí nám Žiadosť o úhradu výkonov asistovanej reprodukcie zo zdravotných dôvodov. O úhradu každého cyklu je potrebné požiadať osobitne. Spolu so žiadosťou je nutné predložiť aj Návrh na úhradu asistovanej reprodukcie metódou IVF. Návrh vypisuje centrum asistovanej reprodukcie, v ktorom sa bude navrhnutá liečba realizovať. Naši revízni lekári žiadosť posúdia a v prípade, že žiadosť spĺňa podmienky, ju schvália.

Neabsolvovanie schváleného výkonu

V prípade, že nemôžete absolvovať už schválený výkon asistovanej reprodukcie z vážnych zdravotných dôvodov, treba túto skutočnosť písomne zdôvodniť, a zaslať do poisťovne. K zdôvodneniu priložte tiež odborné stanovisko ošetrujúceho lekára, ako aj stanovisko konkrétneho centra asistovanej reprodukcie, ktoré žiadosť vystavilo.

Mamografia

Mamografia slúži na prevenciu a diagnostiku ochorení prsníkov. Delí sa na preventívnu a diagnostickú.

Preventívna mamografia sa vykonáva sa u žien, ktoré nemajú žiadne príznaky ochorenia prsníkov a dovŕšia 40. rok veku do veku 69 rokov. Vykonáva sa každé 2 roky v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky.

Diagnostická mamografia slúži na diagnostiku chorobných zmien v prsníku a vykonáva v prípade podozrenia na zhubný nádor po ultrazvukovom vyšetrení prsníkov a podpazušia na základe vypísanej žiadanky. Prevádza sa taktiež pri pravidelných kontrolách po operačnom zákroku pre zhubný nádor.

Takto vykonávané mamografie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Ktoré výkony nie sú hradené?

Na Slovensku je možné aj vyšetrenie elektroimpedačným mamografom, ktorý nevydáva RTG žiarenie, a teda je možné ho absolvovať aj viackrát v roku. Toto vyšetrenie si hradíte sami. 

Pôrod

Mamičkám v pôrodnici preplácame hospitalizáciu na gynekologicko-pôrodníckom a bábätku na novorodeneckom oddelení. Pobyt trvá zvyčajne do 5 dní, v závislosti od zdravotného stavu mamičky. Úhrada zahŕňa potrebnú zdravotnú starostlivosť lekárov a sestier, lieky, stravu a ubytovanie.

Doplatky

O prípadných poplatkoch a doplatkoch (napr. za nadštandardnú izbu) má mamičku informovať vopred poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Umelé prerušenie tehotenstva

Podľa zákona možno žene umelo prerušiť tehotenstvo s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak:

 • je ohrozený jej život (napríklad: mimomaternicové tehotenstvo),
 • je ohrozené zdravie alebo zdravý vývoj plodu,
 • ide o genetický chybný vývoj plodu,
 • bez zdravotných dôvodov možno prerušiť tehotenstvo, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia ženine zdravotné dôvody,
 • zo zdravotných dôvodov ženy- interrupciu je možné vykonať v tomto prípade do 12 týždňov trvania tehotenstva.

Umelé prerušenie tehotenstva nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Tento výkon sa hradí iba v prípade zdravotných indikácii.

Sterilizácia

Podstatou sterilizácie u ženy je prerušenie priechodnosti vajíčkovodov. Tento výkon sa najčastejšie prevádza laparoskopicky. Ide o výkon na žiadosť pacientky a nie je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Diagnostika infekcií

Vyšetrenia na niektoré relatívne často sa vyskytujúce infekcie (chlamýdie, ureoplasmy a mycoplazmy) sa vykonávajú niekoľkými možnými spôsobmi, odberom biologického materiálu alebo krvnými vyšetreniami. Tieto vyšetrenia sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

Doplatky

Pokiaľ lekár vykonáva vyšetrenia s doplatkom, musíte byť vopred poučená v informovanom súhlase o spôsobe vyšetrenia a poplatku.

Hysteroskopia

Hysteroskopia je endoskopická metóda, ktorá umožňuje vizualizovať kanál krčka maternice a predovšetkým dutinu maternice. Poskytuje možnosť diagnostikovať niektoré ochorenia a podľa potreby ich aj operačné riešiť.

Tento výkon je možné vykonávať aj ambulantne alebo tzv. jednodňovou zdravotnou starostlivosťou. Tento výkon je preplácaný z verejného zdravotného poistenia u zmluvných poskytovateľov.