Číslo účtu určené výhradne pre úhrady zdravotnej starostlivosti:

Číslo účtu BBAN
7000169991
Kód banky
8180
Číslo účtu IBAN
SK21 8180 0000 0070 0016 9991
SWIFT/BIC kód
SPSRSKBA
Banka zdravotnej poisťovne
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia