Absolvent strednej školy

Za študentov stredných škôl platí počas štúdia zdravotné poistenie štát. Po skončení štúdia má absolvent zdravotné poistenie pokryté najdlhšie do konca prázdnin - do 31. augusta. Po maturite alebo získaní výučného listu prichádza zmena.

Odchádzam do zahraničia

 Poistenci s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sú poistení v zahraničí alebo odchádzajú do krajín mimo EÚ na dlhodobý pobyt (6 a viac mesiacov), nemusia na Slovensku platiť verejné zdravotné poistenie.

  • Štúdium
  • Dlhodobý pobyt mimo EÚ
  • Práca a podnikanie v zahraničí

Musia to však svojej slovenskej zdravotnej poisťovni oznámiť a preukázať do 8 kalendárnych dní odo dňa vzniku poistenia v zahraničí.

Idem podnikať (SZČO)

Čo nám treba oznámiť?

  • Ak si zakladáte živnosť , zdravotnej poisťovni to oznamovať nemusíte.
  • Ak začínate podnikať inou formou ako na živnosť - napríklad ako tlmočník, autor, umelec, obchodný zástupca, finančný poradca, daňový poradca - dajte o tom vedieť zdravotnej poisťovni.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Platenie poistného

Samoplatitelia (aj SZČO) majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné. V roku 2024 má výšku 84,77 €. Samoplatitelia so zdravotným postihnutím platia 42,38 €. Presnú výšku poistného nájdete v elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Cez elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zamestnal som sa

Čo nám treba oznámiť?

Ak sa po získaní výučného listu alebo po maturite zamestnáte, zdravotnú poisťovňu kontaktovať nemusíte. Na zdravotné poistenie vás prihlási zamestnávateľ.

Pokračujem v štúdiu

Čo nám treba oznámiť?

  • Ak pokračujete v štúdiu na vysokej škole na Slovensku, zdravotnej poisťovni nemusíte nič oznamovať.
  • Ak plánujete pokračovať v nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu , dajte nám o tom vedieť.
  • Ak plánujete študovať na vysokej škole v zahraničí , oznámte to zdravotnej poisťovni.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Prerušujem štúdium

Čo nám treba oznámiť?

Ak prerušíte štúdium z iných ako zdravotných dôvodov, dajte o tom vedieť zdravotnej poisťovni.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Som nezamestnaný

Čo nám treba oznámiť?

  • Ak sa prihláste na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie , zdravotnú poisťovňu kontaktovať nemusíte.
  • Ak budete po 31. auguste dobrovoľne nezamestnaný - neprihlásite sa na úrade práce, nezamestnáte sa, nezačnete podnikať -dajte nám o tom vedieť. Lehota na prihlásenie samoplatiteľa zdravotného poistenia je do 8. októbra. 

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka