Čakanie na hospitalizáciu / operáciu

Ako dlho sa čaká na plánovanú hospitalizáciu?

Nedá sa to presne povedať, je to individuálne. Závisí to od počtu čakateľov v poradovníku aj od kapacity nemocnice. Od 1.1.2024 sú pre vybrané hospitalizácie určené maximálne čakacie doby – takzvaná lehota časovej dostupnosti. Tu si môžete pozrieť aké sú aktuálne stanovené lehoty časovej dostupnosti pre jednotlivé medicínske služby. Súčasné slovenské zákony neumožňujú za príplatok skrátiť čakanie na hospitalizáciu, teda predbehnúť sa v poradovníku. Platí však, že ak sa váš stav zhorší a potrebujete akútny zákrok, budete hospitalizovaný bez čakania.

Ako môžem legálne skrátiť dobu čakania na plánovanú operáciu?

Ak nie ste s ponúkanou lehotou hospitalizácie spokojný, viete si vyhľadať iné zariadenie tu. Od 1.1.2025 by vám vaša zdravotná poisťovňa mala pomôcť zabezpečiť iného poskytovateľa v prípade, že dostanete termín, ktorý prekračuje lehotu časovej dostupnosti.

Čakanie na vybrané plánované zákroky (najmä v ortopédii, gynekológii, pri operácií očí a pod.) výrazne znižujú jednodňové zákroky.

Jednodňovú ambulantnú starostlivosť rozvíjame už niekoľko rokov a poskytujú ju priamo nemocnice alebo súkromné centrá a kliniky. Vždy sa informujte, aký majú zariadenia pre jednodňové zákroky cenník a čo si budete musieť doplatiť. Najčastejšie sa platí za nadštandardné služby. Ak si nie ste istý, či od vás zariadenie pýta peniaze oprávnene, informujte sa vo vašej zdravotnej poisťovni.

Môže dieťa v nemocnici sprevádzať jeho rodič?

Pokiaľ to podmienky nemocnice dovoľujú, matka dieťaťa do 3 rokov má právo byť hospitalizovaná spolu s ním. Platí si len stravu.

Zdravotnícke zariadenie môže prijať aj matku staršieho dieťaťa, závisí to však od priestorových podmienok a možností. Za pobyt v nemocnici pri dieťati staršom ako 3 roky si matka platí. Každá nemocnica má svoj cenník a podmienky. Je teda potrebné informovať sa priamo v konkrétnej nemocnici.

Čo mi nemocnica počas pobytu zabezpečí?

Aby ste sa cítili čo najpríjemnejšie, pribaľte si vlastné veci osobnej hygieny. Zubnú kefku a pastu, obľúbený šampón, krém a pokojne aj vlastný uterák, mydlo, ďalšie hygienické pomôcky a spodnú bielizeň. Určite nezabudnite oznámiť ošetrujúcemu lekárovi v nemocnici, aké lieky pravidelne užívate. Ten posúdi, či ich budete brať aj počas hospitalizácie.

Čo ak ma nemocnica odmietne hospitalizovať?

Pýtajte sa na dôvody. Ak vám tvrdia, že s nemocnicou nemáme zmluvu, overte si to u nás. Mali by ste dostať primerané vysvetlenie. Aj bez zmluvy vám však musia v nemocnici poskytnúť akútnu zdravotnú starostlivosť. Máte na ňu zo zákona nárok. Ak nemocnica nemá s nami zmluvu, dôverujte nám, zabezpečíme vám iné zariadenie.

Čo pre mňa znamená, že moja nemocnica nemá zmluvu na plánované hospitalizácie?

Žiadne obavy. Ambulantných lekárov, ktorí majú ambulancie v nemocnici, môžete navštevovať tak ako doteraz. Riadnu a kompletnú starostlivosť dostanete, aj keď budete potrebovať akútnu hospitalizáciu. Nemocnica ju poskytne a zdravotná poisťovňa zaplatí aj bez zmluvy. V prípade plánovanej hospitalizácie sa spoľahnite na nás. Odporučíme a zabezpečíme vám všetko potrebné v inej nemocnici v blízkosti vášho bydliska.