Čakanie na hospitalizáciu / operáciu

Ako dlho sa čaká na plánovanú hospitalizáciu?

Nedá sa to presne povedať, je to individuálne. Závisí to od počtu čakateľov v poradovníku aj od kapacity nemocnice. Súčasné slovenské zákony neumožňujú za príplatok skrátiť čakanie na hospitalizáciu, teda predbehnúť sa v poradovníku. Platí však, že ak sa váš stav zhorší a potrebujete akútny zákrok, budete hospitalizovaný bez čakania.

Ako môžem legálne skrátiť dobu čakania na plánovanú operáciu?

Ak nie ste s ponúkanou lehotou hospitalizácie spokojný, viete si vyhľadať iné zariadenie, v ktorom evidujeme kratšiu čakaciu lehotu. Našim poistencom prinášame najväčší a najpodrobnejší prehľad čakacích lehôt na hospitalizáciu v slovenských zdravotníckych zariadeniach.

Čakanie na vybrané plánované zákroky (najmä v ortopédii, gynekológii, pri operácií očí a pod.) výrazne znižujú jednodňové zákroky.

Jednodňovú ambulantnú starostlivosť rozvíjame už niekoľko rokov a poskytujú ju priamo nemocnice alebo súkromné centrá a kliniky. Vždy sa informujte, aký majú zariadenia pre jednodňové zákroky cenník a čo si budete musieť doplatiť. Najčastejšie sa platí za nadštandardné služby. Ak si nie ste istý, či od vás zariadenie pýta peniaze oprávnene, informujte sa vo vašej zdravotnej poisťovni.

Môže dieťa v nemocnici sprevádzať jeho rodič?

Pokiaľ to podmienky nemocnice dovoľujú, matka dieťaťa do 3 rokov má právo byť hospitalizovaná spolu s ním. Platí si len stravu.

Zdravotnícke zariadenie môže prijať aj matku staršieho dieťaťa, závisí to však od priestorových podmienok a možností. Za pobyt v nemocnici pri dieťati staršom ako 3 roky si matka platí. Každá nemocnica má svoj cenník a podmienky. Je teda potrebné informovať sa priamo v konkrétnej nemocnici.

Čo mi nemocnica počas pobytu zabezpečí?

Aby ste sa cítili čo najpríjemnejšie, pribaľte si vlastné veci osobnej hygieny. Zubnú kefku a pastu, obľúbený šampón, krém a pokojne aj vlastný uterák, mydlo, ďalšie hygienické pomôcky a spodnú bielizeň. Určite nezabudnite oznámiť ošetrujúcemu lekárovi v nemocnici, aké lieky pravidelne užívate. Ten posúdi, či ich budete brať aj počas hospitalizácie.

Ako si overím, kedy ma nemocnica hospitalizuje na plánovanú operáciu?

Kontaktujte nás a povieme vám, či ste od nemocnice získali o termíne hospitalizácie pravdivú a úplnú informáciu. Poradíme vám aj v prípade, že ste ešte žiaden termín nedostali.

Čo ak ma nemocnica odmietne hospitalizovať?

Pýtajte sa na dôvody. Ak vám tvrdia, že s nemocnicou nemáme zmluvu, overte si to u nás. Mali by ste dostať primerané vysvetlenie. Aj bez zmluvy vám však musia v nemocnici poskytnúť akútnu zdravotnú starostlivosť. Máte na ňu zo zákona nárok. Ak nemocnica nemá s nami zmluvu, dôverujte nám, zabezpečíme vám iné zariadenie.

Čo pre mňa znamená, že moja nemocnica nemá zmluvu na plánované hospitalizácie?

Žiadne obavy. Ambulantných lekárov, ktorí majú ambulancie v nemocnici, môžete navštevovať tak ako doteraz. Riadnu a kompletnú starostlivosť dostanete, aj keď budete potrebovať akútnu hospitalizáciu. Nemocnica ju poskytne a zdravotná poisťovňa zaplatí aj bez zmluvy. V prípade plánovanej hospitalizácie sa spoľahnite na nás. Odporučíme a zabezpečíme vám všetko potrebné v inej nemocnici v blízkosti vášho bydliska.