Overenia

Overenie poistenca

Overte stav poistenca v Dôvere podľa rodného čísla. Overením zistíte aj to, či je poistenec dlžníkom na poistnom, a či je držiteľom európskeho preukazu.

Máte dlh? Overte si to

Prejsť na zoznam dlžníkov

V zozname dlžníkov môžete jednoducho skontrolovať, či nemáte vy alebo váš obchodný partner dlh.

Prejsť na zoznam dlžníkov

Európsky preukaz (EHIC)

Overte si platnosť čísla preukazu EHIC.

Poistenec v inej poisťovni

Overte si poistenie osoby v iných zdravotných poisťovniach.

Pracovisko poskytovateľa

Skontrolujte si platnosť a zmluvnosť ambulancie, oddelenia alebo pracoviska.

Úväzok a platnosť lekára u poskytovateľa

Overte si úväzok alebo či lekár u daného 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pracuje.