Overenie poistenca a platiteľa

xyz Z bezpečnostných dôvodov vyžadujeme od 11. 6. 2015 dodatočné potvrdenie, že ste človek a nie automatický program. Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa za akékoľvek nepríjemnosti.
 

Ak chcete overiť poistný vzťah k inému dátumu, vyberte ho z kalendára alebo prepíšte ho vo formáte DD. MM. RRRR (napríklad 05. 04. 2015).

Spätne sa dá overiť len stav poistenia v Dôvere, nie to, či bol poistenec zaradený do zoznamu dlžníkov.

Ak príde k rozporu medzi informáciou na preukaze poistenca a informáciu na tejto stránke, kontaktujte prosím Zákaznícku linku na 0850 850 850 alebo cez kontaktný formulár.

Preukazy poistenca meníme na počkanie a zdarma v ktorejkoľvek pobočke. V platnosti sú stále aj preukazy, na ktorých je uvedená Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. so starým kódom 23, a preukazy, na ktorých je uvedené obchodné meno Apollo zdravotná poisťovňa, a. s.

Prečítajte si viac informácií o preukaze poistenca a európskom preukaze poistenca.