Späť

Overenie poistenca a platiteľa

Overte stav poistenca v Dôvere podľa rodného čísla. Overením zistíte aj to, či je poistenec dlžníkom na poistnom, a či je držiteľom európskeho preukazu.

Poistenci môžu u lekárov a v lekárňach na Slovensku používať svoj občiansky preukaz s čipom.
Viac o preukazoch poistenca