Overenia

Overenie vydaných potvrdení

Zmenené:

Na tejto stránke si môžete overiť pravosť potvrdenia o stave pohľadávok našich platiteľov. Stačí, ak zadáte evidenčné číslo z potvrdenia (nájdete ho na potvrdení ako Naše číslo) a rodné číslo,  resp. IČO platiteľa. Pokiaľ je na vydanom potvrdení uvedené rodné číslo aj IČO, tak rodné číslo pri overovaní pravosti potvrdenia je potrebné zadať vždy (nestačí zadať len IČO).

Na základe kombinácie evidenčného čísla a rodného čísla resp. IČO vám následne okamžite poskytneme informáciu, či potvrdenie danému subjektu zdravotná poisťovňa skutočne vydala a s akým výsledkom. Zároveň je možné obsah predloženého listinného potvrdenia overiť podľa uloženého dokumentu z  databázy informačného systému zdravotnej poisťovne.


Mohlo by vás zaujímať

Overenie prevádzky
jeden
dva